Nyomtatás
2019. június 06., csütörtök 10:09

Lakossági tájékoztató parlagfű-mentesítésről Kiemelt

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A Somogy Megyei Kormányhivatal arról tájékoztatta Hivatalunkat, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a parlagfű elleni kötelező védekezéssel kapcsolatos ellenőrzések lefolytatására.

A fentiek alapján a közeljövőben megkezdődik mindazon területek vizsgálata, melyek parlagfűvel fertőzöttek lehetnek.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény (a továbbiakban: ÉLTV.) 17. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a földhasználó/tulajdonos köteles arról gondoskodni, hogy az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozza, majd ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartsa.

A területek parlagfűvel való fertőzöttségét a települések külterületén az ingatlanügyi hatóság ellenőrzi. Az ellenőrzési időszak július 1. napján kezdődik és a vegetációs időszak végéig tart.

Ha a földhasználó/tulajdonos védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, a Kormányhivatal, illetve a Jegyző az ÉLTV. 50. § (4) bekezdése alapján a terület parlagfű mentesítése érdekében közérdekű védekezést rendel el, ami a földhasználó költségére, megbízott vállalkozóval kerül végrehajtásra.

A közérdekű védekezés költségén kívül, a mulasztóknak az ÉLTV. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján, növényvédelmi bírságot is kell fizetnie. A bírság összege a fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság mértékétől függően 15.000-5.000.000 Ft összegig terjedhet.

Kérjük, hogy szíveskedjenek gondoskodni a parlagfű-mentesítésről, elkerülve ezzel a hatósági eljárásokat és a bírságok kiszabását!

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Csurgó, 2019. június 5.

Tisztelettel:
Lantos Sándor sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Megjelent: 497 alkalommal