Nyomtatás
2020. szeptember 01., kedd 16:58

Tájékoztató Csurgó Város Képviselő-testületének 2020. augusztus 31-i képviselő-testületi üléséről Kiemelt

Csurgó Város Képviselő-testülete 2020. augusztus 31-én (hétfő) 14:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

Tervezett napirend: 6 igen

1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek elidegenítéséről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester 6 igen

2. Előterjesztés a Csurgó 20/5 és 19/4 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos bérleti szerződés megkötéséről és a Csurgó 20/5 és 19/4 hrsz-ú ingatlanok vételárának meghatározásáról
Előadó: Füstös János polgármester 6 igen

3. Előterjesztés a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság döntésének felülvizsgálatáról és a Nyárády u. 12. szám alatti lakóházra kiírt pályázat elbírálásáról
Előadó: Füstös János polgármester 1. határozat 4 igen – 1 nem – 1 tartózkodás; 2. határozat 4 igen – 2 nem

4. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre kijelöléséről
Előadó: Füstös János polgármester 1. határozat 4 igen – 2 nem (Széchenyi tér 7.), 6 igen (Rákóczi u. 20.), 4 igen – 1 nem – 1
tartózkodás (Baksay u. 9.); 2. határozat 5 igen – 1 tartózkodás

5. Előterjesztés az e-Mobi Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester 6 igen

6. Előterjesztés települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről
Előadó: Füstös János polgármester 1. határozat 6 igen

7. Előterjesztés a Csurgó Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester 6 igen

8. Előterjesztés vis maior pályázat benyújtásáról szóló 56/2020. (VII. 31.) KT. határozat módosításáról

Előadó: Füstös János polgármester 1. határozat 6 igen

9. Előterjesztés a Sankoló tó területének tulajdonjogi rendezéséhez szükséges döntésekről
Előadó: Füstös János polgármester 1. határozat 6 igen; 2. határozat 6 igen

A napirendekhez kapcsolódó előterjesztések az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Megjelent: 225 alkalommal Utoljára frissítve: 2020. szeptember 01., kedd 18:07