Elemek szűrése dátum szerint: április 2018

Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Csurgói Városi Óvodák
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: vezetői megbízás határozott időre 2018. augusztus 1 – 2023. július 31-ig szól
Munkavégzés helye: Somogy megye 8840 Csurgó, Petőfi tér 27.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Intézményvezetőként feladata az óvoda és tagintézményei szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség,
- Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- Legalább öt év óvodapedagógus munkakörben, vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
- Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
- Magyar állampolgárság,
- Büntetlen előélet,
- Cselekvőképesség,
- A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Szakirányú területen, vezető beosztásban szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz,
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
- Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely a pályázó szakmai helyzetelemezésre épülő fejlesztési elképzeléseit is tartalmazza.
- Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok, munkáltatói igazolások másolata,
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.
-
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2018. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Füstös János a Társulási Tanács Elnöke nyújt a 82/471-388-s telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázatnak a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás címére (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSU/2280/2018, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
vagy
Személyesen: Füstös János Társulási Tanács Elnöke részére, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
- Közszféra állásportálja: közigállas.gov.hu
- Csurgó Város honlapja
- Csurgói Városi Televízió
- A társulásban résztvevő településeken, a szokásos módon

Az intézmény megtekintésére előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk.
A Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Kategória: Hírek

A Szülőföld könyvkiadó és Csurgó Város Önkormányzata rajzpályázatot hirdet.

Örökítsük meg rajzokkal Csurgó épített és természeti értékeit, a kedvenc rendezvényünket. (pl.: Zis-tó, gesztenyefasor, Csokonai Közösségi Ház, Korona, Meller kastély, Csuszafesztivál, emlékművek, terek, sportok, évszakok,napszakok, ünnepek stb.)

Az alkotás lehet rajz, ceruza, tus, festmény, tempera, pasztell A/4, A/3 méretben.

Beérkezési határidő: 2018. május 2.

A jeligével ellátott munkákat és adatlapokat az önkormányzat portáján lehet leadni.

A pályázatról folyamatosan tájékozódhatunk a facebookon.

Részletes pályázati felhívás, kitöltendő adatlap:

Kategória: Hírek
2018. április 12., csütörtök 07:29

Tavaszi lomtalanítás - 2018. május 3.

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Iroda értesíti a lakosságot, hogy a Viridis – Pannónia Nonprofit Kft.
2018. évi tavaszi lomtalanítási akcióját

2018. május 3-án, csütörtökön tartja.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a korábbi évek gyakorlata szerint, a feleslegessé vált háztartási lim-lomot , az ingatlana előtti közút mellé kihelyezni szíveskedjék a lomtalanítás napján reggel 7.00 óráig oly módon, hogy az könnyen elszállítható legyen és a közúti forgalmat ne akadályozza. A kisebb méretű lomot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lomtalanítás során nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, valamint elektromos, illetve veszélyes hulladékot.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2018. május 5-én, szombaton, lehetőség van az ép, nem kifosztott állapotú elektronikai hulladékok és háztartásonként 5 db személyautó gumi leadására az erre a célra indított gyűjtő kocsinál az alábbi helyszíneken és időpontokban:

Alsok Italbolt 09:40 – 09:50
Eötvös J. Ált. Iskola parkolója 09:55 – 10:10
Nyárády lakótelep 10:15 – 10:30
SEFAG parkolója 10:35 – 10:50
Vasútállomás 10:55 – 11:10
Rákóczi F. Ált. Isk. parkolója 11:15 – 11:30
MOL benzinkút 11:35 – 11:50

A közszolgáltató kizárólag attól az ingatlantól szállít el lim-lomot, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékszállítást nem szünetelteti, illetve 2017. december 31-ig elvégzett szolgáltatások hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjáról kiállított számlákat kiegyenlítette, valamint a társaság egy helyről csak egy alkalommal szállít el lomhulladékot.

Kérjük a lakosságot, használja ki a lehetőséget, és legálisan szabaduljon meg a háztartásában felgyülemlett lomjaitól!

Kategória: Hírek
2018. április 10., kedd 07:49

Hirdetmény - hulladékudvar nyílt Csurgón

2018. március 23-án átadásra került, az Európai Unió támogatásával városunkban is megvalósult hulladékudvar, melyet a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. üzemeltet.
A létesítmény 29 település lakóinak biztosít lehetőséget, a birtokukban lévő hulladékok elhelyezésére.

A hulladékudvarban a szelektíven gyűjtött hulladékok ( papír, műanyag, üveg, fém ), zöldhulladék, nagyméretű hulladékok ( személyautó gumiabroncs ), háztartási elektromos, és elektronikai készülékek, és veszélyes hulladékok helyezhetőek el.

A hulladékok leadásakor lakcímkártya és fényképes igazolvány bemutatása szükséges. Ezt az indokolja, hogy a hulladékszállítási díjjal tartozók a hulladékudvar adta lehetőséggel, - tartozásuk rendezéséig - nem élhetnek.

A hulladékudvar a Zrínyi utcából a szennyvíztelep irányába nyíló bekötőút mentén található.

A lakosság számára a hulladékudvar keddi és pénteki munkanapokon 8:00 – 14:00 óra közötti időtartamban van nyitva.

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2018. április 12-én (csütörtök) 15:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartja képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:

1. Előterjesztés a „Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése” című 395874 azonosító számú projekt keretein belül lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról
2. Előterjesztés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-16 kódszámú projekt keretein belül lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról
3. Előterjesztés az „Önkormányzati utak minőségének javítása” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú projekt keretein belül lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról

Csurgó, 2018. április 10.

Füstös János
polgármester

Kategória: Hírek

Események

Eseménynaptár

Előző hónap Május 2019 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 18 1 2 3 4 5
week 19 6 7 8 9 10 11 12
week 20 13 14 15 16 17 18 19
week 21 20 21 22 23 24 25 26
week 22 27 28 29 30 31

Időjárás


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/csurgo/web/csurgo.hu/public_html/modules/mod_weather_gk4/helper.php on line 394

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/csurgo/web/csurgo.hu/public_html/modules/mod_weather_gk4/helper.php on line 395
Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C