Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 82/471-388
82/571-095
Telefax: 82/471-095
E-mail: hivatal@csurgo.hu
Web: www.csurgo.hu

Polgármester: Füstös János
Telefon: 82/471-090/113-as mellék
E-mail: polgarmester@csurgo.hu

Alpolgármester: Vassné Huszics Bernadett
Telefon: 82/471-090/152-es mellék
E-mail: alpolgarmester@csurgo.hu

Jegyző : Fábián Anita
Telefon: 82/471-090/112-es mellék
E-mail: jegyzo@csurgo.hu

Aljegyző: Lantos Sándor
Telefon: 82/571-025
E-mail: aljegyzo@csurgo.hu

Belső ellenőr: Maronics-Levák Eszter
Telefon: 82/471-388/135-ös mellék

Informatikus: Pápa Gábor
Telefon: 82/471-388/144-es mellék

Önkormányzati Iroda

Lantos Sándor
aljegyző, önkormányzati irodavezető

Elérhetősége: 06-82/571-025
e-mail: aljegyzo@csurgo.hu

Árvainé Varga Hajnalka
titkárnő
Feladatai: polgármester, alpolgármester ügyviteli, szervezési feladatainak ellátása; választások, népszavazások lebonyolításának szervezése, adminisztratív feladatainak ellátása
Telefon: 82/471-388/157
e-mail: arvai.hajni@hivatal.csurgo.hu

Balogh Mónika
képviselő-testületi ügyintéző
Elérhetősége: 06-82/471-388 – 139. mellék
e-mail: baloghmony@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd községek területén működő önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások üléseinek előkészítése, szervezése, egyes előterjesztések, valamint az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, a jegyzőkönyvek felettes szervhez történő felterjesztése, az önkormányzati rendeletek, határozatok elkészítése, nyilvántartása, továbbá az Önkormányzati Iroda vezetőjének - távolléte esetén történő - helyettesítése.

Viola Ernő
oktatási és kulturális ügyintéző

Elérhetősége: 0682/471-388 127-es mellék
e-mail:
Feladatai: Közneveléssel, közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, ösztöndíjak kiírása és azok lebonyolítása. Oktatási intézmények jogszabályból adódó fenntartói felügyelete. Közművelődésről szóló törvényi, helyi rendeleti feladatok ellátása. Települési önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak koordinálása. Esélyegyenlőségi hiányosságok felmérése.

Kovács Krisztina
iktató ügyintéző

Elérhetősége: 471388/151
e-mail:
Feladatai: iktatás, irtattározás

Kocsis Gyöngyi
iktató ügyintéző
Elérhetősége: 471388/150
e.mail: csetene.gyongyi@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: beérkező levelek, kérelmek iktatása, irattározása. Rendezvények lebonyolításában való részvétel.

Szabóné Molnár Zsuzsanna
koordinációs ügyintéző
Elérhetősége: 0682/471-388 111-es mellék;
e-mail: szmzsuzsu@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: ellátja a Képviselő-testületi ülések, és a jogi személyiségi társulások üléseinek előkészítésével, szervezésével kapcsolatos technikai feladatokat. Ellátja Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének titkári feladatait.

Csejteiné Ancsin Andrea
személyügyi ügyintéző
Elérhetősége: 06-82/471-388 130-as mellék
e-mail: csejteine@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: munkaviszony létesítése, megszüntetése, családtámogatási ellátások igénylése. A jogviszony fennállása alatt a módosítások nyomon követése. A munkaüggyel kapcsolatos nyilvántartások, jelentések elkészítése. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájával.

Hatósági Iroda

Tulok Anett
Hatósági Irodavezető
Elérhetősége: 82/471-388/158
e-mail: tulok.anett@hivatal.csurgo.hu

Bódis Alexandra
közfoglalkoztatás ügyintéző, és anyakönyvvezető
Elérhetősége: 82/471-388/163
e-mail: bodis.alexandra@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: - Közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatok, elszámolások készítése, munkaviszony létesítése, megszüntetése, módosítások nyomon követése, folyamatos kapcsolattartás a Csurgói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével és a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájával.
- Anyakönvvezetői feladatok ellátása Csurgó, Csurgónagymarton, Somogycsicsó, Szenta, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd településeken.
- Nyári diákmunkával kapcsolatos ügyintézés

Csordás Judit
szociális ügyintéző

Elérhetősége: 82/471-388/143
e-mail: csordas.judit@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: A Hivatalhoz tartozó minden településen normatív lakásfenntartási támogatással kapcsolatos ügyek intézése. Önkormányzati segélyekkel kapcsolatos ügyintézés. Csurgó városban a helyi autóbusz közlekedési támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés.

Vargáné Pap Ágnes
anyakönyvvezető, szociális ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/145
Feladatai: Csurgó, Csurgónagymarton, Somogycsicsó, Szenta, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd településeken anyakönyvvezetői feladatok ellátása.
A Hivatalhoz tartozó minden településen hagyatéki ügyek intézése, köztemetésekkel kapcsolatos ügyintézés, társszervektől érkező megkeresésekre környezettanulmány készítése.
Csurgónagymarton, Somogycsicsó, Szenta, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd településeken temetési segélyekkel kapcsolatos ügyintézés.

Hunyadiné Vida Kármen
szociális ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/140
e-mail: hunyadine@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: a hivatalhoz tartozó minden településen rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos ügyek intézése, gyermekek jogán igényelhető rendkívüli települési támogatás, egyéb szociális ügyek.

Kiss Lajos
ipari – és kereskedelmi, valamint szociális ügyintéző, közbiztonsági referens

Elérhetősége: 82/471-388/140
e-mail: kiss.lajos@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: az üzletek nyitásával és működésével kapcsolatos feladatok, ipari, kereskedelmi feladatok, mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatok, polgári védelemmel, önkormányzati segélyekkel, valamint a katasztrófavédelmi referensi beosztásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Baksai József /közterület-felügyelő/
Elérhetőség: 82/471-388/148-as mellék e-mail: baksai.jozsef@hivatal.csurgo.hu
Közgazdasági Iroda

Csenei Áron
irodavezető

Elérhetősége: 82/471-388/133-as mellék e-mail: csenei.aron@hivatal.csurgo.hu

Puchner Mónika
pénzügyi csoportvezető
Elérhetősége: 82/471-388/131 mellék
E-mail: puchner.monika@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Csurgó Város Önkormányzata pénzügyi, gazdasági ügyei

Nagy János
főkönyvelő
Elérhetősége: 82/471-388/155 mellék
E-mail: nagy.janos@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Csurgó Város Önkormányzata, Csurgói Regionális Szennyvíztársulás,
Csurgónagymarton Község Önkormányzata, Somogycsicsó Község Önkormányzata, Porrog
Község Önkormányzata, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd
Óvodafenntartó Társulás, valamint a Porrogi Aprajafalva Óvoda pénzügyi, gazdasági ügyei

Küher Regina
pénzügyi ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/132 mellék
E-mail: kuher.regina@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal, Csurgói Városi Könyvtár, Csurgói Városi
Óvodák, Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás, Csurgói Városi Szociális Intézmény,
valamint a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás pénzügyi, gazdasági ügyei

Gombor Brigitta
költségvetési ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/135 mellék
E-mail: gb.terseg@csurgo.hu
Feladatai: Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás, Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Napsugár Szociális Intézmény, Szenta Község Önkormányzata, Arany János Nevelési és
Művelődési Intézmény, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzatok pénzügyi, gazdasági
ügyei

Antal Andrea
pénzügyi ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/154
E-mail: antal.andrea@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Porrogszentpál Község Önkormányzata, Somogybükkösd Községi Önkormányzata,
Porrogszentkirály Község Önkormányzata pénzügyi, gazdasági ügyei

Polgárné Horváth Zsuzsanna
pénztáros
Elérhetősége: 82/471-388/153 mellék
E-mail: polgarne.zsuzsa@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Készpénz be- és kifizetés valamennyi, a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal ellátási
területébe tartozó szerve esetén.

Vargáné Pap Ágnes
adóügyi ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/ 141 mellék
E-mail: vargane.agi@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Iparűzési adóval és építményadóval kapcsolatos ügyek

Radákné Pallag Mónika
adóügyi ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/142 mellék
E-mail: pallag.monika@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos ügyek

Beruházási és Műszaki Iroda

Tóth Sándor
irodavezető
Elérhetősége: 82/471-388/120-as mellék
e-mail: t.sanyi@csurgo.hu

Csók Eszter
területfejlesztési ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/119-es mellék
e-mail: cse.terseg@csurgo.hu
Feladatai: közbeszerzések lebonyolítása; fejlesztéssel, beruházással kapcsolatos hazai és Európai Uniós pályázatok kidolgozása, gondozása

Farkas Zita
pályázati ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/119-es mellék
e-mail: farkas.zita@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: fejlesztéssel, beruházással kapcsolatos hazai és Európai Uniós pályázatok kidolgozása, gondozása, elszámolása

Ferletyák Márk
pályázati ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/119-es mellék
e-mail: ferletyak.mark@hivatal.csurgo.hu

Oletics Szilvia
beruházási és műszaki ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/137-es mellék
e-mail: oletics.szilvia@hivatal.csurgo.hu

Vargáné Borbás Erzsébet
városüzemeltetési ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/114
e-mail: vargane.erzsi@hivatal.csurgo.huSZMSZ egyseges 2015 12

 

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Július 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C