somogycsicso cimer

 MFP logo RGB

Polgármester:
Faggyas József
0620/4613343
fajozsef@freemail.hu
Alpolgármester:
Frantz Árpádné

Képviselők:
Frantz Árpádné
Beák József
Kasznár Judit
Vadászné Fedor Zsuzsanna


eu szocialis alap logo

Kedvezményezett: Somogycsicsó Község Önkormányzata
Felhívás kódszáma: EFOP-2.1.2-16-2019-00155
Projekt címe: "Egy jó kis hely Somogycsicsón" létrehozásához szükséges infrastruktúra kialakítása
Projekt azonosító: EFOP-2.1.2-16-2019-00155
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt elszámolható költsége: 19 851 030.- Ft
Támogatás összege: 19 851 030.- Ft
Projekt megvalósítás kezdete: 2020.11.03
Projekt fizikai befejezése: 2022.05.31

Somogycsicsó Község Önkormányzata EFOP-2.1.2-16-2019-00155 pályázaton 19 851 030.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert Egy jó kis hely Somogycsicsón" létrehozásához szükséges infrastruktúra kialakításához. A projekt összköltsége 19 851 030.- Ft, a támogatás intenzitása 100%, a projekt utófinanszírozott.

A pályázat célja a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyerekek esélyeinek növelésére irányuló "Egy jó kis hely Somogycsicsón" projekthez kapcsolódó infrastrukturális háttér megteremtése. A „Jó kis hely” közösségi tér feladata és célja, hogy a gyerekekre és családjaikra irányuló meglévő fejlesztéseket, kezdeményezéseket, programokat összefogja, felkarolja, s elérhető módon biztosítsa a Somogycsicsón élő 0-25 éves korosztály, és szüleik számára. Hosszú távú célok: A gyermekes családok ismétlődő szegénységi körének megtörése, az újabb generáció esélyeinek növelése. A település Helyi Esélyegyenlőség Programjával összhangban segítse a közösség összetartását, megújulását, ezzel saját szükségleteik megfogalmazását, érdekérvényesítő képességük növelését, felismertetni a lakosság körében saját sorsuk alakításának képességét. Hozzáférhető, valós szükségleteken alapuló emberközeli szolgáltatások fejlesztése: a hiányzó alapellátási és intézményi formák kiépítése, illetve a meglévők korszerűsítése; a településen élők szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítása; a felzárkóztatást segítő fejlesztési programok kialakítása. Középtávú cél: a fiatalok felkészüljenek a hagyományos családi szerepekre, sikeres pályaorientációval a munkaerő-piacon helyt álljanak. a társadalom hasznos tagjaivá váljanak. A településen élő, mélyszegénységben lévő gyerekek esélyei növekedjenek a fejlesztő szolgáltatások biztosításával, a fejlesztést támogató, megfelelő körülmények biztosítása. Rövid távú cél: a szolgáltatáshiányos kistelepülésen, Somogycsicsón az egyéni és közösségi szükségleteknek és igényeknek megfelelően biztosítsa a településen élő 0-25 éves korosztály részére szükséges szolgáltatásokat és programokat, közösségépítő folyamatokat, állandó segítő-támogató jelenlét rendelkezésre állásával, tudatos, tervszerű és egymásra épülő tevékenységek biztosításával, a szociokulturális hátrányok csökkentésével. A projektben min. 20 fő kap rendszeres, folyamat jellegű fejlesztő szolgáltatásokat, a közösségi programok nyújtotta lehetőségekből a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok mindegyike részesülhet. Minimum 5 fő szülő vesz részt folyamat jellegű fejlesztő szolgáltatásokban. A célok elérése érdekében a projekt keretében az alábbi tevékenységek kerültek betervezésre: A Somogycsicsó, Kossuth u 1. 2. hrsz alatti épület bővítése, a műszaki leírás és tervdokumentáció alapján. Beszerzésre kerülnek a szolgáltatáshoz szükséges eszközök.

Somogycsicsó, 2020.11.03.


infoblokk EMVA 3c

Kedvezményezett: Somogycsicsó Község Önkormányzata
Felhívás kódszáma: VP-6-7.2.1.2-16
Projekt címe: Somogycsicsó Község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása
Projekt azonosító: 1842701674
Támogatás mértéke: 95 %
Projekt elszámolható költsége: 148 252 848.- Ft
Támogatás összege: 140 840 204.- Ft
Projekt megvalósítás kezdete: 2018.10.05
Projekt fizikai befejezése: 2020.09.24

1. Somogycsicsó Község Önkormányzata a VP-6-7.2.1.2-16 számú felhíváson 140 840 204.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás megvalósítására. A projekt összköltsége 148 252 848.- Ft, a támogatás intenzitása 95%, az önerő mértéke 5%, a projekt utófinanszírozott.

Somogycsicsó település méretéből és földrajzi jellemzőiből adódóan egy gazdaságosan üzemeltethető szennyvízcsatorna hálózat kiépítése valósul meg. A szennyvíz gravitációs csatornák és a nyomócsövek a község közútjai mentén épülnek. A hálózat kialakítása során olyan korszerű anyagok kerülnek betervezésre, melyeknél a meghibásodás valószínűsége legkisebb. Emellett a csatornahálózati rendszerelemek kialakítása során a csapadékvizek bejutása, valamint a talajvizek infiltrációja a lehető legkisebb mértékre lesz szorítva. A tervezett szennyvíztisztítási technológia a Somogycsicsó 0173/2 helyrajzi számú külterületi ingatlanon kerül kiépítésre. A tisztítótelep legközelebbi lakóingatlantól mért távolsága kb.
150 m. Az új szennyvíztisztító telep a korszerű technológiával lehetővé teszi a keletkező szennyvizek korszerű tisztítását és elhelyezését, a környezetvédelmi követelmények betartása mellett. A technológia nem fog kellemetlen szaghatásokat eredményezni, valamint a tisztítási folyamat minden végterméke további kezelésre alkalmas.

A projektben a Kivitelező kiválasztásához közbeszerzési eljárás lefolytatása volt szükséges, az eljárás eredményeként a Juhai és Társa Kft. került ki nyertesként. A Kivitelezési szerződés 2018. március 28-án aláírásra került. Kiválasztásra került a műszaki ellenőri feladatok ellátására az AquaReko Kft., a szerződés 2018. március 22-én aláírásra került.

Somogycsicsó, 2018. október 25.

2. A projektben a szennyvízhálózat kiépítésének megkezdésével elkezdődtek a kivitelezési munkák. A munkaterület átadására 2019. február 15-én került sor. A munkaterületen közlekedésbiztonsági táblák kerültek kihelyezésre, elkezdődött a gerinc nyomvonal kijelölése és a vezeték fektetése és betonaknák elhelyezése, a bekötő vezetékek és tisztítóaknák kiépítése. A tereprendezés folyamatos, a padkát zúzottkővel állítják helyre. A kivitelezés 50%-os készültségi fokon áll.

Somogycsicsó, 2019.06.30.

3. A projektben folytatódik a szennyvízhálózat kiépítése, megkezdődik a szennyvíztisztító telep, valamint az átemelők építése. Az átemelőknél megkezdődik a tolózár aknák zsaluzása, vasalása és betonozása a kiviteli terv szerint. A szennyvíztelep építésnél elkészül az utótisztító medence kialakítása, megkezdődik a tereprendezés.

A műszaki átadás-átvétel 2020. június 10-én megtörtént, így a kivitelezés 100%-ban elkészült.

Somogycsicsó, 2020.07.10.


2022. november 3-ig pályázható a Bursa Hungarica Pályázat! Részletek itt! 

Események

P máj. 26 @10:00AM - 11:00AM
Hősök Napja
P jún. 02 @ 8:00PM - 11:00PM
XII. Csuszafesztivál
Szo jún. 03 @ 8:00PM - 11:00PM
XII. Csuszafesztivál
V jún. 04 @ 5:00PM - 06:00PM
Trianoni megemlékezés
K jún. 06 @ 5:00PM - 07:00PM
Pedagógusnap

Eseménynaptár

Előző hónap Június 2023 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 22 1 2 3 4
week 23 5 6 7 8 9 10 11
week 24 12 13 14 15 16 17 18
week 25 19 20 21 22 23 24 25
week 26 26 27 28 29 30

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C