IMG 5062 KTisztelt Olvasó!

Polgár Mónika vagyok, 1996-ban végeztem a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán Szombathelyen. Ugyanebben az évben Csurgón a Nagyváthy János Szakközépiskolában kezdtem tanárként dolgozni.
2010-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen majd 2013-ban a Pécsi Állam és Jogtudományi Egyetem Közigazgatási karán szereztem diplomát.
A Csurgói Polgármesteri Hivatalban 2002 januárjától gyámügyi ügyintézőként, később Gyámhivatal vezetőként, illetve, Hatósági Iroda vezetőként dolgoztam.
2013. december 15-től az Önkormányzati Iroda vezetését és az aljegyzői feladatokat látom el. Kiemelt feladatköröm a birtokvédelmi eljárások lefolytatása.
Az iroda létszáma 13 fő. Munkánk nagyon szerteágazó. 2013. január 1-jétől a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttével Csurgónagymarton, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Szenta községek, valamint Csurgó Város Képviselő-testületének működésével kapcsolatos feladatokat látjuk el.
Irodánkhoz tartozik még az oktatás,- kultúra, sport,- egészségügy, szociális- és egészségügyi alapellátásokkal, rendezvényszervezéssel, valamint a hivatal ügyiratainak iktatásával, irattározásával kapcsolatos feladatok ellátása. Szintén az iroda munkatársai végzik a közfoglalkoztatási programok teljes körű koordinálását és személyzeti ügyeit.

Amennyiben kérdése adódik, ügyintézőink ügyfélfogadási időben állnak szíves rendelkezésére!
A hivatal ügyfélfogadási rendje a következő:
Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-16:00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-12:00, 13:00-16:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás

A fentiekkel, illetve az iroda működésével kapcsolatos szíves észrevételeit, kérdéseit várom az alábbi elérhetőségeken:
e-ma:il aljegyzo@csurgo.hu
Tel.: + 36 82/571-025

Tisztelettel:
Polgár Mónika
Aljegyző
Önkormányzati Irodavezető

Szervezeti felépítés

Árvainé Varga Hajnalka
titkárnő
Feladatai: polgármester, alpolgármester ügyviteli, szervezési feladatainak ellátása; választások, népszavazások lebonyolításának szervezése, adminisztratív feladatainak ellátása
Telefon: 82/471-388/157
e-mail: arvai.hajni@hivatal.csurgo.hu

Lantos Sándor
képviselő-testületi ügyintéző
Elérhetősége: 06-82/471-388 – 111. mellék
e-mail: lantos@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd községek területén működő önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások üléseinek előkészítése, szervezése, egyes előterjesztések, valamint az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, a jegyzőkönyvek felettes szervhez történő felterjesztése, az önkormányzati rendeletek, határozatok elkészítése, nyilvántartása, továbbá az Önkormányzati Iroda vezetőjének - távolléte esetén történő - helyettesítése.

Viola Ernő
oktatási és kulturális ügyintéző

Elérhetősége: 0682/471-388 127-es mellék
e-mail: viola.erno@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Közneveléssel, közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, ösztöndíjak kiírása és azok lebonyolítása. Oktatási intézmények jogszabályból adódó fenntartói felügyelete. Közművelődésről szóló törvényi, helyi rendeleti feladatok ellátása. Települési önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak koordinálása. Esélyegyenlőségi hiányosságok felmérése.

Barbalics Mónika
közfoglalkoztatás szervező
Elérhetősége: 0682/201-300
e-mail: monika.barbalics@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Pályázatok, elszámolások készítése, munkaviszony létesítése, megszüntetése, módosítások nyomon követése, folyamatos kapcsolattartás a Csurgói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével és a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájával.


Bertók Ágnes
iktató ügyintéző

Elérhetősége: 471388/151
e-mail: bertok.agnes@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: iktatás, irtattározás

Kocsis Gyöngyi
iktató ügyintéző
e.mail: csetene.gyongyi@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: beérkező levelek, kérelmek iktatása, irattározása. Rendezvények lebonyolításában való részvétel.

Szabóné Molnár Zsuzsanna
koordinációs ügyintéző
Elérhetősége: 0682/471-388 111-es mellék; mobil: 06205609590
e-mail: szmzsuzsu@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: ellátja a Képviselő-testületi ülések, és a jogi személyiségi társulások üléseinek előkészítésével, szervezésével kapcsolatos technikai feladatokat. Ellátja Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének titkári feladatait.

Pintér Jánosné
személyügyi ügyintéző
Elérhetősége: 06-82/471-388 130-as mellék
e-mail: pinterne@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: munkaviszony létesítése, megszüntetése, családtámogatási ellátások igénylése. A jogviszony fennállása alatt a módosítások nyomon követése. A munkaüggyel kapcsolatos nyilvántartások, jelentések elkészítése. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájával.

Tóth Judit
szociális- és egészségügyi intézményi ügyintéző
Elérhetősége: 06-82/471-388 156-os mellék
e-mail: toth.judit@hivatal.csurgo.hu
Feladatai:
- az egészségügyi ágazat tekintetében: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátást biztosító Csurgói Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. működésével összefüggő tulajdonosi feladatok ellátásának előkészítése. Az egészségügyi alapellátás, szakellátás, ügyeleti ellátás szerződésben foglaltak teljesülésének figyelemmel kísérése. Az egészségügyi ellátást érintő pályázatokban való közreműködés. OEP Finanszírozási szerződések követése
- a szociális ágazat tekintetében: Az önkormányzatok és a jogi személyiségű társulások szociális alapellátási feladatainak fenntartói irányítása. Községekben a falugondnoki szolgálatok működésének figyelemmel kísérése, kontrollálása. Rendszeres kapcsolattartás a szolgáltatást végzőkkel. Pályázatok beadásának segítése. Statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Szlávecz Jánosné
szociális ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/140
e-mail: szlaveczne@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: a hivatalhoz tartozó minden településen rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos ügyek intézése, gyermekek jogán igényelhető rendkívüli települési támogatás, egyéb szociális ügyek.

Futó Lászlóné
anyakönyvvezető, szociális ügyintéző

Elérhetősége: 82/201-400, 82/471-388/149
e-mail: futone@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál és Somogybükkösd településeken anyakönyvvezetői feladatok ellátása.
A Hivatalhoz tartozó minden településen normatív lakásfenntartási támogatással kapcsolatos ügyek intézése.

Szőke Zsoltné
anyakönyvvezető, szociális ügyintéző

Elérhetősége: 82/201-400, 82/471-388/149
e-mail: max.@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Csurgó, Csurgónagymarton, Somogycsicsó és Szenta településeken anyakönyvvezetői feladatok ellátása.
A Hivatalhoz tartozó minden településen hagyatéki ügyek intézése, köztemetésekkel kapcsolatos ügyintézés, társszervektől érkező megkeresésekre környezettanulmány készítése.
Csurgó városban a helyi autóbusz közlekedési támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés. Csurgónagymarton, Somogycsicsó, Szenta, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd településeken temetési segélyekkel kapcsolatos ügyintézés.

Kiss Lajos
ipari – és kereskedelmi, valamint szociális ügyintéző, közbiztonsági referens

Elérhetősége: 82/471-388/148., 82/ 471-162
e-mail: kiss.lajos@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: az üzletek nyitásával és működésével kapcsolatos feladatok, ipari, kereskedelmi feladatok, mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatok, polgári védelemmel, önkormányzati segélyekkel, valamint a katasztrófavédelmi referensi beosztásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Polgár Mónika
aljegyző, önkormányzati irodavezető
Elérhetősége: 06-82/571-025
e-mail: aljegyzo@csurgo.hu

Események

Cs jún. 29 @12:00AM
Diákszínjátszó tábor
Cs jún. 29 @12:00AM
Úszótábor
P jún. 30 @12:00AM
Diákszínjátszó tábor
P jún. 30 @12:00AM
Úszótábor
Szo júl. 01 @12:00AM
Diákszínjátszó tábor
V júl. 02 @12:00AM
Diákszínjátszó tábor
V júl. 02 @12:00AM
Diákszínjátszó tábor
H júl. 03 @12:00AM
Kézilabdatábor
K júl. 04 @12:00AM
Kézilabdatábor
Sze júl. 05 @12:00AM
Kézilabdatábor

Eseménynaptár

Előző hónap Június 2017 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 22 1 2 3 4
week 23 5 6 7 8 9 10 11
week 24 12 13 14 15 16 17 18
week 25 19 20 21 22 23 24 25
week 26 26 27 28 29 30

Időjárás

Csurgó