IMG 4040 KTisztelt Olvasó!

Csenei Áron vagyok, 2011. május 16. óta vezetem a közgazdasági irodát. Diplomámat a Pécsi Tudományegyetemen szereztem közgazdaságtudomány karon, gazdálkodási szakirányon. Az irodán dolgozó kollegáim közép- és felsőfokú szakirányú végzettséggel és sok éves tapasztalattal rendelkeznek pénzügyi téren. Az iroda látja el a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal ellátási területébe tartozó települések és azok szerveinek gazdálkodásával összefüggő feladatokat, úgy mint a költségvetés rendelettervezet, illetve módosításai, továbbá az ezeket megalapozó döntések előkészítése, szállítói és vevői számlák kezelése, nyilvántartása, kiegyenlítése, illetve ezekkel kapcsolatos ügyfél-tájékoztatás, helyi adókkal, gépjárműadóval, illetve adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartás vezetés. A honlap ránk vonatkozó részében részletes tájékoztatást talál az irodán dolgozó ügyintézők munkaköréről, letöltheti a bevallásokhoz használt űrlapokat és azok kitöltési útmutatóit, informálódhat a helyi adók és a gépjárműadó jogszabályi hátteréről, megtekintheti az iroda által előkészített jelenleg hatályos jogszabályokat (pl. adórendeletek, költségvetési rendeletek), továbbá megtalálhatja ügyintézőink telefonos és egyéb elérhetőségét.
Amennyiben kérdése adódik, ügyintézőink ügyfélfogadási időben állnak szíves rendelkezésére!

A hivatal ügyfélfogadási rendje a következő:
Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-16:00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-12:00, 13:00-16:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás

A fentiekkel, illetve az iroda működésével kapcsolatos szíves észrevételeit, kérdéseit várom az alábbi elérhetőségeken:
Email: csenei.aron@hivatal.csurgo.hu
Tel.: + 36 82/471-388/133

Tisztelettel:

Csenei Áron
Közgazdasági Irodavezető

Szervezeti felépítés

Puchner Mónika
pénzügyi csoportvezető
Elérhetősége: 82/471-388/131 mellék
E-mail: puchner.monika@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Csurgó Város Önkormányzata pénzügyi, gazdasági ügyei

Nagy János
főkönyvelő
Elérhetősége: 82/471-388/155 mellék
E-mail: nagy.janos@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Csurgó Város Önkormányzata, Csurgói Regionális Szennyvíztársulás, Csurgónagymarton Község Önkormányzata, Somogycsicsó Község Önkormányzata, Porrog Község Önkormányzata, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd Óvodafenntartó Társulás, valamint a Porrogi Aprajafalva Óvoda pénzügyi, gazdasági ügyei

Küher Regina
pénzügyi ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/132 mellék
E-mail: kuher.regina@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal, Csurgói Városi Könyvtár, Csurgói Városi Óvodák, Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás, Csurgói Városi Szociális Intézmény, valamint a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás pénzügyi, gazdasági ügyei

Gombor Brigitta
költségvetési ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/135 mellék
E-mail: gb.terseg@csurgo.hu
Feladatai: Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás, Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Napsugár Szociális Intézmény, Szenta Község Önkormányzata, Arany János Nevelési és Művelődési Intézmény, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzatok pénzügyi, gazdasági ügyei

Antal Andrea
pénzügyi ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/154
E-mail: antal.andrea@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Porrogszentpál Község Önkormányzata, Somogybükkösd Községi Önkormányzata, Porrogszentkirály Község Önkormányzata pénzügyi, gazdasági ügyei

Polgárné Horváth Zsuzsanna
pénztáros
Elérhetősége: 82/471-388/153 mellék
E-mail: polgarne.zsuzsa@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Készpénz be- és kifizetés valamennyi, a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal ellátási területébe tartozó szerve esetén.

Vargáné Pap Ágnes
adóügyi ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/ 141 mellék
E-mail: vargane.agi@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: Iparűzési adóval és építményadóval kapcsolatos ügyek

Radákné Pallag Mónika
adóügyi ügyintéző
Elérhetősége: 82/471-388/142 mellék
E-mail: pallag.monika@hivatal.csurgo.hu
Feladatai: A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos ügyek

 

Számlaszámaink

LAKOSSÁGI ÉS PARTNER TÁJÉKOZTATÁS

Csurgó Város Önkormányzata: 11743088-15398518
Csurgó Magánszem. Kommunális Adója: 11743088-15398518-02820000
Csurgó Hatósági Eljárás Illeték számla: 11743088-15398518-03470000
Csurgó Iparűzési Adó Beszed. Szla: 11743088-15398518-03540000
Csurgó Bírság Számla: 11743088-15398518-03610000
Csurgó Késedelmi Pótlék Számla: 11743088-15398518-03780000
Csurgó Építményadó Beszedési Számla: 11743088-15398518-02440000
Csurgó Idegen Bevét. Elszám. Szla: 11743088-15398518-04400000
Csurgó Talajterhelési Díj Számla: 11743088-15398518-03920000
Csurgó Gépjárműadó Beszedési Számla: 11743088-15398518-08970000
Csurgó Lakbér Bevétel Számla: 11743088-15398518-10040007
Csurgó Jövedéki Adó Számla: 11743088-15398518-10050006
Csurgó Idegenforgalmi Adó Számla: 11743088-15398518-03090000

Építményadó

Az építményadóra a helyi adókról szóló 1990. C. törvény, valamint a .../2014. (...) önkormányzati rendelet vonatkozik.
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.
Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.
Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
Hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,9 méter. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik.
Az adó évi mértéke:
a) ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján üzletnek, irodának minősülő, vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész esetén: 400 forint/ m2
b) az a) pontba nem tartozó minden egyéb építmény esetén: 300 forint/ m2

Mentes az adó alól:
a) a szükséglakás,
b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség
c) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.
d) magánszemély tulajdonában álló lakás és lakáshoz tartozó kiegészítő helyiség,
e) magánszemély tulajdonában álló belterületi lakóingatlanon létesített – ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján üzletnek, műhelynek, irodának minősülű, vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész, továbbá melléképület, melléképületrész kivételével – valamennyi nem lakás céljára szolgáló épület,
f) a magánszemély tulajdonában álló zártkerti és külterületi ingatlanon létesített valamennyi nem lakás céljára szolgáló épület.

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése:

(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.
(3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.
(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.
Az adózónak félévenként két egyenlő részletben (március 15-ig, illetve szeptember 15-ig) kell az adót megfizetnie. (Csurgó Város Önkormányzat Építményadó számlaszáma: 11743088-15398518-02440000)
Az adókötelezettség keletkezéséről, változásáról, megszűnéséről az azt követő 15. napon belül kell adóbevallást tenni.
Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig ameddig a helyi adót érintő változás nem következett be.
A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban építményadóval az alábbi ügyintéző foglalkozik:
• Vargáné Pap Ágnes, tel.: +36 82/471-388/141

Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló részletes szabályokat a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény tartalmazza.
Gépjárműadó fizetési kötelezettség keletkezik
• használt gépjármű vásárlása esetén a következő év első napjával (kivéve, ha a gépjármű ki volt vonva a forgalomból),
• év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén a forgalomba helyezést követő hónap 1. napjával.
A gépjárműadó alanya:
• az a személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel,
• az év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetében azon személy, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
A gépjárműadó mértéke:
Személygépjármű, motorkerékpár esetén az adótétel a gépjármű teljesítményétől és gyártási évétől függ. Az adó mértéke az alábbiak szerint alakul:
• gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
• gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
• gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
• gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
• gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
Az adó alapja:
• autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).
• tehergépjármű estén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
• A fenti két pont esetén az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft,
b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.
Az "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.
Az adófizetési kötelezettség megszűnése, szüneteltetése:
• A gépjármű adókötelezettsége megszűnik azon a napon, amikor Magyarország területét elhagyja.
• Szünetel az adókötelezettsége a forgalom számára használhatatlanná vált gépjárműnek a használhatatlansága időtartama alatt. A használhatatlanságot hatósági bizonyítvánnyal, vagy a javító üzem által kiállított okirattal kell bizonyítani.
Adómentesség:
Mentes az adó alól a kombinált árufuvarozásra nemzetközi viszonylatban alkalmazott, külföldön nyilvántartott tehergépjármű, amely az árut Magyarország területén
a) a határátlépés helyétől vagy az áru feladási helyétől az útirány szerinti legközelebbi - attól légvonalban legfeljebb 70 kilométer távolságra levő - vasúti állomásra vagy belvízi kikötőbe közúton fuvarozza (előfuvarozás), illetőleg
b) a vasútállomásról vagy belvízi kikötőből az útirány szerinti legközelebbi - attól légvonalban legfeljebb 70 kilométer távolságra levő - határátlépés helyére vagy az áru rendeltetési helyére közúton elfuvarozza (utánfuvarozás).
A fentiekben meghatározott adómentesség nem illeti meg a tehergépjárművet
a) előfuvarozás esetén akkor, ha a vasúti állomásról vagy belvízi kikötőből vasúton, illetve vízi úton abba az államba lép ki, amelyből közúton belépett,
b) utánfuvarozás esetén akkor, ha a vasúti állomásról vagy belvízi kikötőből közúton abba az államba lép ki, amelyből vasúton vagy vízi úton belépett,
c) ha a fentiekben meghatározott távolságot túllépte.
Mentes az adó alól a katasztrófa következményeinek enyhítését szolgáló, azonnali támogatást nyújtó és nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) nemzetközi segélyszállítmányt fuvarozó gépjármű.
Részben vagy egészben mentes az adó alól az a gépjármű, amelynek adómentességét vagy kedvezményét - ideértve az adó mértékét is - nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó.
Mentes az adó alól az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak fegyveres erői - ideértve a fegyveres erők alkalmazásában álló, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is - üzemeltetésében lévő szolgálati gépjármű.
A fentiek szerinti adómentesség csak azon tehergépjármű után jár, amely a kombinált szállítási útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette.
A gépjárműadót évi két egyenlő részletben (március 15., illetve szeptember 15. napjáig) kell megfizetni a 11743088-15398518-08970000 számú gépjárműadó beszedési számlára.
Gépjárműadó ügyekben az alábbi ügyintézőt kereshetik:
Horváth Sándorné, tel.: + 36 82/471-388/143

Helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adóról az 1990. évi C. törvény és a .../2014.(...) önkormányzati rendelet szól.
Az adó alanya: a vállalkozó, aki gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végzi. Adóköteles a vállalkozó állandó és ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége. Adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg. Adóalanyt azon a településen terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, így bevallásadási kötelezettség is, ahol székhelye, illetve telephelye található.
Bevallást az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott időpontig a székhely, telephely szerinti település önkormányzati adóhatóságához kell benyújtani.
Vállalkozónak az adóköteles tevékenységének megkezdésétől, a cégbíróság bejegyzésétől számított 15 napon belül bejelentést kell tenni az adóhatóságnál.
Az adó alapja: az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a nettó árbevétel, csökkentve az anyagköltséggel, a közvetített szolgáltatás értékével, és az eladott áruk beszerzési értékével, az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével
Adó mértéke:

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.

Adómentes az a vállalkozás, akinek/amelynek a helyi adókról szóló törvény rendelkezései szerint számított vállalkozás szintű adóalapja nem haladja meg az 1.000.000 forintot.
Iparűzési adó bankszámlaszám: 11743088-15398518-03540000
A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban iparűzési adóval az alábbi ügyintéző foglalkozik:
Vargáné Pap Ágnes, tel.: +36 82/471-388/141

Idegenforgalmi adó

Csurgó Idegenforgalmi Adó Számla: 11743088-15398518-03090000

Kommunális adó

A kommunális adóról szóló részletes szabályokat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a .../2014. (...) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az adó alanya:
• az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény, illetve telek tulajdonosa (több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok; amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya),
• az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
Adóköteles ingatlanok:
• lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban: építmény),
• épülettel be nem épített földterület, amelyet a helyi adókról szóló törvény teleknek minősít
• nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.
• a 900 m2-t meghaladó beépített belterületi földrészlet

Az adó mértéke:
• az éves adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 10.000 Ft
Mentes az adó alól:
a) a lakáshoz tartozó kiegészítő helyiség,
b) az önkéntes tűzoltó, amennyiben készenléti szolgálatot lát el,
c) külterületi és zártkerti lakóingatlan,
d) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
e) az a magánszemély, akit az Önkormányzat építményadó rendelete értelmében
építményadó fizetési kötelezettség terhel.
A kommunális adót évi két egyenlő részletben (március 15., illetve szeptember 15. napjáig) kell megfizetni a 11743088-15398518-02820000 számú kommunális adó beszedési számlára.
A magánszemélyek kommunális adójával az alábbi ügyintézőt kereshetik:
Radákné Pallag Mónika, tel.: +36 82/471-388/142

Tisztelt Olvasó! Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a fentiekben leírtak kizárólag tájékoztató jellegűek, a benne foglaltak a jogszabályok változása esetén elavultak lehetnek. Kérjük, szíveskedjék figyelembe venni, hogy a szöveg 2014. november 12.-én került utoljára frissítésre. Az esetleges jogszabályváltozásokról érdeklődhet ügyintézőinknél. Köszönjük!

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Július 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C