Elemek szűrése dátum szerint: március 2021

Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet
Napsugár Szociális Intézmény
Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év időtartamra, 2021. június 1-től 2026. május 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8840 Csurgó, Kossuth utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény fenntartója a Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás. Az intézmény biztosítja a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásban résztvevő települések közigazgatási területén –Gyékényes Község kivételével - a fogyatékos gyermekek és fiatalok nappali ellátását, szociális foglalkoztatást, munka rehabilitáció és fejlesztő foglalkoztatást, korai fejlesztést és gondozást. Az intézményvezető irányítja, koordinálja, ellenőrzi az intézmény alkalmazottainak tevékenységét, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai felett, gazdálkodik a rendelkezésre álló költségvetésből, képviseli az intézményt. A vezető közreműködik a napi szakmai munka ellátásában.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 6.2 pontjában előírt képesítés,
- Legalább 5 év szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
- B kategóriás jogosítvány,
- Cselekvőképesség, büntetlen előélet,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Szociális szakvizsga,
- Szociális területen végzett 5 évet meghaladó vezetői gyakorlat,
- Helyi viszonyok ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó személyes adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
- A képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, kiegészítve a jövőbeni elképzelésekkel.
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a szociális szakvizsga – megbízás elnyerésétől számított – két éven belül történő megszerzését.
- Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők valamint a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa megismerje és abba betekintsen.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak a pályáztató általi kezeléséhez a pályázati eljárásban hozzájárul.
- Nyilatkozat arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. június 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április. 30
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Fábián Anita nyújt a 82-471-388/112-s telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: CSU/595/2021, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
Személyesen: Füstös János Társulási Tanács Elnöke részére 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
- www.kozigallas.gov.hu
- Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás honlapja www.csurgoikisterseg.hu
- Csurgó Város honlapja www.csurgo.hu
- Társult településeken szokásos módon

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az újonnan létesített jogviszony esetén a pályázatot elnyerő próbaidő kikötésével kerül alkalmazásra.

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csurgoikisterseg.hu honlapon szerezhet.

Kategória: Hírek

A járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében a Volánbusz rendkívüli intézkedést vezet be: a közszolgáltatás folyamatos fenntartása érdekében március 29-től valamennyi járatán felfüggeszti az első ajtós felszállást, a járművezetőket pedig kordonnal határolja el az utastértől.

A Covid–19 harmadik hulláma minden eddiginél komolyabb erőpróba elé állítja Magyarországot, a járvány utasaink és munkavállalóink egészségét is egyre erősebben veszélyezteti. A Volánbusz ezért rendkívüli forgalmi és kereskedelmi intézkedéseket vezet be járatain: a fizikai kontaktus minimalizálása érdekében az országos, az elővárosi és a regionális forgalomban, illetve – azokon a településeken, ahol a társaság látja el a helyi közlekedési szolgáltatást – a helyi járatokon március 29-től egységesen felfüggeszti az első ajtós felszállást; a járművezetőket kordonnal határolja el az utastértől.

Az állami tulajdonú közlekedési társaságok összehangolt, egységes működésének köszönhetően utasainknak a korábbi hasonló intézkedésekhez képest több lehetőségük van megvenni jegyüket vagy bérletüket: a kordonozást követően továbbra is elérhető csatornákon (pénztárak, jegykiadó automaták, Közlekedési Mobiljegy alkalmazás és társalkalmazásai), illetve a partnereknél a korábban megszokottak szerint zajlik az értékesítés. Újdonságként a MÁV-START pénztáraiban – országszerte közel 300 helyszínen – március 29-től, hétfőtől első lépésben a helyközi április havi bérleteket lehet megvásárolni. Az intézkedések ideje alatt folyamatosan dolgozunk további új értékesítési csatornák bevonásán.

A Volánbusz felelős szolgáltatóként és munkáltatóként minden tőle telhetőt megtesz utasai és munkavállalói egészségének védelme, a közszolgáltatás zavartalan fenntartása érdekében. Társaságunk – a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásaival és a járványügyi rendelkezésekkel összhangban – a védekezés kezdete óta több mint 216 ezer liter felületfertőtlenítő szert használt fel a tisztítási feladatok elvégzéséhez. Kézfertőtlenítőből, fertőtlenítő hatású folyékony szappanból összesen csaknem 68 ezer litert biztosított, a szájmaszkok különböző típusaiból (orvosi, textil, FFP2 és FFP3) pedig már 690 ezernél is többet osztott ki munkatársainak. Az állomásokon országszerte 700 érintésmentes kézfertőtlenítő-adagoló szolgálja az utasok és a munkavállalók biztonságát.

A szájat és az orrot eltakaró maszk használata 2020. november 11-től nemcsak a zárt utasforgalmi helyiségekben, hanem az állomások és a megállóhelyek teljes területén kötelező. A kivételes helyzetben társaságunk kéri az utasok türelmét; köszönjük, hogy megértéssel kezelik a rendkívüli intézkedéseket! Vigyázzunk egymásra!

Volánbusz Zrt.

https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/36550-munkatarsai_es_utasai_egeszsegenek_vedelmeben_a_volanbusz_felfuggeszti_az_elso_ajtos_felszallast?fbclid=IwAR2Go34dXRsRJAiZNWoSn7yTwLBzb9U5V1Lo1MywcPo4fc68MV46J36gF3o

Kategória: Hírek

Tisztelt Érintettek!

A Csurgó II. és III. körzet (Dr. Bojtor Éva körzetei) 50 év feletti betegei közül, aki már regisztrált az oltásra 2021. március 29. hétfőn délelőtt a Nagyatádi oltóponton Szputnyik (orosz) vakcinát kaphatnak!

Fontos, hogy csak regisztrált betegek jelentkezését várjuk 2021. március 26-án 13.30 óráig a 82/471-388/111 vagy 139-es melléken, ha valaki még nem regisztrált segítünk a regisztráció elvégzésében!

Kategória: Hírek

Hirdetmény

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása alapján hálózat korszerűsítési munkálatok miatt az alábbi fogyasztási helyeken lesz

áramszünet

2021. 03. 31. - én 08:30 órától várhatóan 13:30 óráig.

Csurgó

Hunyadi utca teljes területén.

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-al megkötött- a leválasztás feltételeit tartalmazó- üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad. Amennyiben rendelkezik aggregátorral és azt használni szeretné, kérjük jelentse be az áramszünet előtt a 06/93/503-533 telefaxon.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt megértését kérjük!

Csurgó, 2021.03.25.

Tóth Sándor sk.
irodavezető

Kategória: Hírek

Tisztelt Lakosok!

A COVID-19 koronavírus elleni védekezés meghatározó része hazánk lakosságának a koronavírus elleni védőoltással történő minél nagyobb arányú beoltottsága, amely elősegíti a koronavírus terjedésének megfékezését és a veszélyhelyzet miatti korlátozások idővel történő mérséklését, feloldását.

Tájékoztatunk minden érintettet, hogy Csurgó Város Önkormányzata segítséget nyújt a védőoltást igénylő, de a védőoltásra regisztrálni nem tudó lakosok számára. Megkeresésüket ügyfélfogadási időben, elsősorban telefonon várjuk az alábbi elérhetőségeken: 82/471-388, 82/571-095

Kategória: Hírek
2021. március 22., hétfő 14:33

Hirdetmény - Áramszünet 2021.03.29.

Hirdetmény

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása alapján hálózat korszerűsítési munkálatok miatt az alábbi fogyasztási helyeken lesz

áramszünet

2021. 03. 29. - én 08:30 órától várhatóan 13:30 óráig.

Csurgó

József Attila utcában: 12, 17-65 ingatlanoknál, illetve
a Vízmű és a Csicsó Farm telephelyek területén.

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-al megkötött- a leválasztás feltételeit tartalmazó- üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad. Amennyiben rendelkezik aggregátorral és azt használni szeretné, kérjük jelentse be az áramszünet előtt a 06/93/503-533 telefaxon.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt megértését kérjük!

Csurgó, 2021.03.22.

Tóth Sándor sk.
irodavezető

Kategória: Hírek

Sajtótájékoztató keretében számolt be a csurgót érintő aktuális történésekről Füstös János Csurgó város polgármestere. A március 18-án megtartott sajtóeseményen elsőként az égetés szabályainak változását ismertette kitérve arra, hogy a veszélyhelyzet végéig nem változnak az égetés szabályai. Ezt követően a Csurgó Kártyához kapcsolódó rendelet módosítását ismertette, mely során elmondta: olyan rendeletmódosítás született miszerint a jelenleg kiadott Csurgó Kártyák érvényessége 2022. március 31-ig meghosszabbodik. Harmadik témaként, az önkormányzati tulajdoni utakon történő súlykorlátozásról, behajtási engedélyek kiadásának, és felhasználásának a rendjéről szóló rendelet megalkotásáról szólt. Végül a Csurgó egyik jelképének számító vadgesztenyesor állapotáról, az elvégzett és elvégzendő ápolási feladatokról számolt be.

"Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit! Továbbra is veszélyhelyzet van Magyarországon, viszont szükségesek azok a döntések melyeket, a képviselő-testületnek a hiányában, most a polgármesternek kell meghoznia. Tájékoztatom önöket, hogy január 1-től 27 darab határozat került meghozatalra, illetve 5 rendelet. Ezek közül szeretnék, néhány olyan közérdekű határozatot illetve rendeletet kiemelni, amelyek azt gondolom, hogy nagyobb nyilvánosságot igényelnek. Az első, és mindenki számára azt gondolom, nagyon fontos kérdés, a kerti hulladéknak, kerti nyesedékeknek, avarnak az égetéséhez kapcsolódó jogszabály. Annyi változás van, hogy 2021. január 1-től ez nem az önkormányzatnak a feladata, egy magasabb rendű jogszabály, törvény rendelkezik január 1-től erről, azaz gyakorlatilag nem lehet ezeket a kerti nyesedékeket, hulladékokat égetni, sehol Magyarország területén, így Csurgón sem. Viszont veszélyhelyzet idejéig, első körben február 8-ig, erről mentességet adtak, illetve most is, mivel tart a veszélyhelyzet, jelen állás szerint úgy tudjuk, hogy május 23-ig tart ez a veszélyhelyzet. És így, ehhez a magasabb rendű jogszabályhoz illeszkedve, az önkormányzat is meghozta azt a rendeletet, miszerint a veszélyhelyzet idejéig van lehetőség arra vonatkozóan, hogy ezeket a kerti nyesedékeket, hulladékokat, ágakat továbbra is el lehet égetni. De ez egy átmeneti intézkedés. A jogalkotó célja továbbra is az, hogy ezeket a későbbiekben, de amennyiben lehetséges ebben az időszakban is próbáljuk meg mellőzni. E tekintetben van egy hulladékudvar Csurgón a Zrínyi utcában. Illetve komposztálóedényei vannak az önkormányzatnak, melyeket továbbra is igényelni lehet. Több évvel ezelőtt már többen igényelték, viszont itt a környezetvédelem, környezettudatosság jegyében továbbra is az a cél, és az a szándék, hogy Csurgón és Magyarországon is ezt a fajta tevékenységet próbáljuk meg a továbbiakban is mellőzni. Ezzel kapcsolatosan tehát most röviden itt tartunk. Így átmenetileg most lehetőséget ad az önkormányzati rendelet a veszélyhelyzet idejéig, hogy a korábban meghatározottak szerint, tehát hétfőn és csütörtökön továbbra is ezt meg lehet tenni. Ugyanakkor az a kérés, hogy mindenki próbálja meg lehetőség szerint egyrészt a komposztálást, másrészt a hulladékudvar nyújtotta lehetőségeket haszánlni és kihasználni a kerti hulladékok tekintetében. Én tudom, hogy ez nagyon nehéz, főleg itt vidéken, vagy nagyobb kerttel rendelkezők esetében itt Csurgón is, hiszen egyrészt hozzászoktunk, ahhoz, hogy az ember, ha szép, rendezett környezetet szeretne, akkor tavasszal, ősszel és amikor az idő úgy kívánja ezt nagyon sok családnál és háztartásnál megtették. Ilyen jogszabály született, egy törvény rendelkezik erről, úgyhogy kérem, ezt mindenki vegye figyelembe, és ennek függvényében próbáljunk meg környezettudatosabban élni.

DSC 9873

A második téma a Csurgó Kártyához kapcsolódó rendeletünknek a módosítása. 2017-ben az önkormányzat egy rendeletet alkotott arra vonatkozóan, hogy a csurgói intézményekben bizonyos kedvezményekkel mehetnek be a Csurgó Kártyával rendelkezők. Erre csurgói állandó lakcímmel, ideiglenes lakcímmel rendelkezők, illetve csurgón tanulók és a csurgón dolgozók számára volt lehetőség. Azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt annak idején. Közel 850 db Csurgó Kártya van jelenleg. Olyan intézkedés született, miszerint több intézményünk zárva tart, vagy nem olyan nyitva tartással rendelkezik, akár a helytörténeti gyűjtemény, könyvtár, történelmi park, vagy a sportcsarnok, uszoda intézményeink, hogy azok a Csurgó Kártya tulajdonosok, akik ezt korábban igényelték, és érvényes Csurgó Kártyával rendelkeznek – ezt ugye évente kell meghosszabbítani, minden évben 2500 ft-os éves díjat határozott meg annak idején a testület - ki tudják használni a jelenlegi körülmények között a kártya nyújtotta lehetőségeket. Ezért most úgy döntöttünk, olyan rendeletmódosítás született miszerint 2022. március 31-ig meghosszabbítjuk a Csurgó Kártyák érvényességét. Ez azt jelenti, hogy akinek érvényes Csurgó Kártya van a tulajdonában, őneki nem kell meghosszabbítani, mert lehet, hogy néhány héten belül jár le, lehet, hogy van akinek már le is járt a Csurgó Kártyájának az érvényessége. Úgy gondoltuk, hogy bízunk benne egyrészt, hogy a járvány lassan le fog csengeni, bízunk benne, hogy talán most tetőzik és néhány hét múlva már lefele megy az a görbe, és szépen lassan a következő hetekben, hónapokban megtörténhetnek a nyitások, úgyhogy abban bízunk, hogy Csurgón is itt április, május hónapban azok az intézményeink, amelyeket eddig látogattak, újra látogathatóvá vállnak és 2022. március 31-ig hosszabbítottuk meg minden érvényes Csurgó Kártyának az érvényességét. Ez az időpont azért is fontos egyrészt mert azt gondoljuk, hogy nagyjából így megvan az az egy év, ami a korlátozások  miatt - a tavalyi évben már volt egy időszak, egy több hónapos korlátozás, aztán nyáron néhány hónapig lehetett használni, utána november 11-től újra szinte majdnem mindegyik intézményünk ilyen tekintetben leállt és nem tudja fogadni a látogatókat - a kártyatulajdonosok számára kiesett. Tehát a következő évben nagyjából meglesz az a több hónapos, vagy akár egy éves hosszabbítás is sok esetben. Illetve a terveink szerint és szerződés szerint is az új komplexumot is szeretnénk legkésőbb 2022. március 31-el átadni. Akkor több lehetőség lesz és újra kell gondolni e tekintetben is a Csurgó Kártyáknak a használatát. Újra le fogunk ülni és egyeztetünk az üzemeltetővel, hogy hogyan, milyen formában tudják használni a majd megépülő újabb létesítményeket, élményelemeket a csurgóiak és a Csurgó Kártyával rendelkezők. Ez a rendeletnek a lényege, tehát 2022. március 31-ig a jelenleg kiadott Csurgó Kártyáknak az érvényessége meg fog hosszabbodni.

A harmadik téma, az önkormányzati tulajdoni utakon történő súlykorlátozásról, behajtási engedélyek kiadásának, és felhasználásának a rendjéről szóló rendelet megalkotása. Az elmúlt hetekben, hónapokban, az elmúlt években is több infrastruktrurális fejlesztés történt. Több lakó, illetve tulajdonos, szőlőkert tulajdonos is jelezte, hogy szükséges lenne súlykorlátozást bevezetni bizonyos szakaszokon. Most arra a 2 darab útra határoztuk meg ezt a rendeletet, és a súlykorlátozást, amelyik most készült el, illetve el fog készülni. Az egyik a Sárgáti út, ami kerékpár út program keretein belül épült, és ott gyakorlatilag eddig nem volt aszfaltos út, és elkészült a Sárgáti utcában. Egyik oldalon. A másik oldalon, a szomszédban nagy építkezés, fejlesztés van, és e tekintetben is az a cél, hogy amit már megépítettünk, azt szeretnénk minél hosszabb ideig megóvni, megvigyázni. És erre az útszakaszra, illetve a Csurgói szőlőhegyben, a Csoti-kúti bejárónál, a negyedik bejárónál épül az út. Egy része már elkészült a horgos betonozása elkészült, illetve remélhetőleg április hónapban be is fog fejeződni a bejárónak a leaszfaltozása. A rendeletnek a lényege, hogy 10 és fél tonnásnál nagyobb gépjárművel tilos behajtani. Ezek a táblák majd akkor fognak kihelyezésre kerülni, illetve a rendelet, akkor fog megalkotásra kerülni, amikor a Nagyatádi Rendőrkapitányság Közlekedés Rendészeti Osztálya elfogadja ezt a rendeletet, hiszen ez a rendelettervezet egyrészt elfogadásra került, de ezt mint közlekedésrendészeti hatóság felé, a Nagyatádi Rendőrkapitányság felé, továbbítanunk kellett. Ők közlekedésbiztonsági szempontból ezt megfogják nézni, amennyiben pozitív válasz érkezik, illetve el fogja fogadni, akkor újra a képviselő-testület elé fog kerülni. Illetve amennyiben még nem működik a képviselő-testület, akkor az ő véleményezésük alapján, akkor fog megalkotásra kerülni a rendelet, és akkor fog majd hatályba lépni. Ezzel az a cél, ahogy említettem, hogy a megújított, és megépített új utakat vigyázzuk meg lehetőség szerint. Vannak és lesznek munkálatok. Akár a Sárgáti utcában lévő bármelyik családi háznak a megközelítése, akár a szomszédban lévő építkezések, vagy akár a szőlőhegyi szakaszoknál, a betakarítás, az aratás, a fenyő kitermelése kapcsán megnőhet az igény a 10,5 tonnásnál nagyobb gépjárműveknek az igénybe vételére. Ez esetben lehetőség van arra, hogy engedélyt kérjenek egyba rendelet mellékletét képező nyomtatványi lapon. Ennek keretein belül le kell írni pontosan, hogy milyen okból, milyen célból szeretné ezt a gépjárművet alkalmazni. Milyen időtávra. Ezt megfogják vizsgálni a kollégák. Amennyiben biztosított a másik útvonalról való megközelítés, illetve ha nem biztosított a másik útvonalról való megközelítés ennek függvényében, illetve a rendeletben leírt pontok alapján fog döntés születni. És én azt kérem, és arra kérek mindenkit, hogy lehetőség szerint tényleg próbáljuk meg betartani ezeket a rendeleteket, ezeket a határozatokat, hiszen ha építünk, és felújítunk, megújítunk valamit, azt azért csináljuk, hogy minél hosszabb időre tudja biztosítani számunkra azt a komfortérzetet, amiért gyakorlatilag életre hívtuk. Azt szeretnénk, hogy minél tovább, minél jobb állapotban tudjuk megőrizni, és minél később kerüljön sor ennek a megépített útnak a felújítására, megújítására.

DSC 9881

Még egy téma, negyedik pontként, a Csurgó egyik jelképének számító vadgesztenyesornak az ápolására bíztunk meg egy kivitelezőt, hogy lássa el ezeket a feladatokat. Én azt gondolom, hogy a Csurgói vadgesztenye fasor, az tényleg Csurgónak az egyik jelképe, és többször egyeztettünk erről már képviselőtársaimmal is. Néhány évvel ezelőtt szakértői véleményt kértünk arra vonatkozóan, hogy milyen állapotban vannak. Akkori szakvélemény alapján, ez egy 2019-es szakvélemény volt, 7 fát javasolt kivágásra, 20 fát minősített megfelelő állapotúnak, és 23 fát pedig kevésbé jó állapotúnak. Egyébként jelenleg 43 vadgesztenye fa van a csurgói sugárúton. Annak idején a 7 fa kivágása, illetve 7 új fa telepítése is megtörtént. De sajnálatos módon azért tényleg azt lehet mondani, hogy eljárt az idő, ezek felett a fák felett. Tavalyi év karácsonyán is egy gesztenye fa kidőlt, és szeretnénk megóvni, megvigyázni, amennyire a lehetőségünk engedi, és próbálunk erre is anyagi forrást fordítani. Az elmúlt napon meg is történt ezeknek a fáknak, egy részének az ápolása, száraz fáknak a kivágása, odúknak a kitisztítása, és az egyensúlyának a beállítása. Mivel ez nem kevés pénz, tehát egy fa esetében ez 55.000 Ft-ot jelentet, 5 fának a megbízására vállalt az önkormányzat kötelezettséget, és a Református Gimnázium, illetve Somogyi Református Egyházmegye, mint fenntartó 2 fának az ápolási költségeihez hozzájárult, illetve a kivitelező plusz egy fának az ápolását elvégezte, így összesen 8 darab fának az ápolása történt meg a tegnapi nap folyamán. Tehát próbáljuk megmenteni azokat a fákat, amelyeket még meg lehet menteni. A következő lépés az az, hogy ezek a szakemberek egy véleményt fognak írni a közeljövőben arra vonatkozóan, hogy melyek azok a beteg fák, amelyeket most már lehetett látni, így a fa ágaknak a levágása során, amelyeknél nagyobb mértékű beavatkozásra lesz szükség, illetve most első körben előre láthatóan az a vélemény, hogy 2 darab fát lehet,hogy ki kellene vágni a közeljövőben. Egy pontos véleményt kértünk a vállalkozótól, ezt le fogja írni. És annak függvényében fogjuk megtenni a további intézkedéseket, és lépéseket. Illetve ehhez kapcsolódóan szeretnénk elindítani egy széles körű társadalmi összefogást, és kérnénk mindenkinek a támogatását. Ahogy említettem ez Csurgónak a jelképe, és a Református Gimnázium és az egyházmegye is azért támogatja ezt a kezdeményezésünket az elmondásuk szerint, mert ők is figyelnek az ő parkunknak a fáinak a gondozására, ápolására. Viszont az sem mindegy, hogy milyen környezetből érkeznek a hozzájuk látogatók, mivel közvetlen kapcsolatban, szomszédságban vagyunk egymással. Számukra is nagyon fontos, hogy a gesztenyefáknak a megfelelő szakszerű ápolását eltudjuk végezni, illetve biztosítani tudjuk. A szakvélemény elküldését követően látni fogjuk, hogy milyen intézkedésekre van szükség. Viszont ahogy említettem, egy fának is az ápolására komolya anyagiakat kell fordítani. Ezért arra kérünk mindenkit, de ezt majd a későbbiekben a nyilvános portálokon, Facebook oldalon, honlapon is megfogjuk tenni, és megkeresünk mindenkit, aki szívügyének érzi ezt a kezdeményezést, hogy csatlakozzon ehhez, és próbáljon meg segíteni, támogatni, akár 1000 Ft-al, akár nagyobb összeggel, hiszen én azt gondolom ez mindenkinek fontos. Aki itt lakik Csurgón, aki itt tanult Csurgón, egykori öregdiákként, vagy a csurgói vállalkozásoknak, én azt gondolom, hogy ez tényleg mindenki számára egy nagyon fontos elképzelés, és egy jó kezdeményezésnek tartom. Ennek a kezdeményezésnek a pontosítását, a pontos pályázatnak a felhívását, adománynak a módját, megvalósítását a következő hetekben kollégáim megfogják tenni, és próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy minél több felé mindenkihez próbáljuk eljuttatni ezt az információt, hiszen tavasszal és ősszel van lehetőség arra, hogy ezeket a fákat gondozzuk, és ápoljuk, úgyhogy arra gondoltunk, hogy a következő nagy terminust majd ősszel, illetve következő tavasszal fogjuk megtenni, attól függően, természetesen az önkormányzat is fog forrást biztosítani a következőkben is erre vonatkozóan. Illetve várjuk azoknak a jó szándékú adakozóknak, vállalkozóknak, civileknek, magánszemélyeknek a támogatását, akik tényleg szívügyüknek tekintik a csurgói vadgesztenye fasort. Annak érdekében, hogy meg tudjuk újítani, ápolni tudjuk, és szépen megújítani, új fákat ültetni, hogy azt amit mi kaptunk elődeinktől, mi is az utókornak át tudjuk majd adni. Köszönöm szépen! - zárta tájékoztatóját Füstös János.

 

Kategória: Hírek
2021. március 19., péntek 06:34

Haszonbérleti hirdetmény

Kategória: Hírek
1. oldal / 2

Események

Sze jún. 29 @10:00AM - 11:00PM
Lakossági fórum

Eseménynaptár

Előző hónap Július 2022 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 26 1 2 3
week 27 4 5 6 7 8 9 10
week 28 11 12 13 14 15 16 17
week 29 18 19 20 21 22 23 24
week 30 25 26 27 28 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C