Elemek szűrése dátum szerint: július 2022

meghívó 2022.07.28. page 0001

A napirendek anyaga megtekinthető ügyfélfogadási időben a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Önkormányzati Irodájában, valamint az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
tájékoztatása alapján az országos tisztifőorvos

2022. július 20. 00:00 órától 2022. július 23. 24:00 óráig

III. fokú hőségriasztást rendelt el.

Tájékoztatjuk Csurgó Városának lakosságát, hogy a magas UV sugárzás leégést, rákos
elváltozásokat okozhat a bőrön, ezen kívül a szemet is károsítja (szürke hályog) és az
immunrendszert is gyengíti.
Kérem a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket, az idősebb
korosztályt, és a napon dolgozókat, hogy tartózkodjanak árnyékban vagy fedett helyen 11
és 15 óra között, fedjék fejüket, viseljenek inget, kalapot, használjanak napvédő krémet!
Néhány fontos jó tanács mindenkinek:

 •  Lehetőleg éjjel szellőztessen! Célszerű az ablakokat nappal zárva tartani.
 •  Ne hagyjon kisgyermeket, állatot bezárt gépkocsiban!
 •  Fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a kiszáradást!
 •  Az állatoknak adjon több vizet, kutyát a napra kikötni tilos!
 •  Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő ruhát!
 •  Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten!

Klímaberendezéssel ellátott közintézmény:
Városi Egészségügyi Centrum Csurgó, Soltra u. 14.

Köztéri ivókút található :

- Művelődési ház előtt
- Piactéren
- Millenniumi Parkban

Kérem, hogy a fenti ajánlásokat feltétlen tartsák be egészségük védelme érdekében!

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Lantos Sándor sk.
aljegyző

Kategória: Hírek
2022. július 16., szombat 06:55

Hirdetmény - Viridis Pannonia

Kategória: Hírek

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2022. (VI. 30.) KT. határozata alapján nyilvánosan meghirdetett pályázatot hirdet a Csurgó Város Önkormányzatának tulajdonát képező belterületi ingatlan értékesítésére az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek elidegenítéséről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) rögzített feltételek szerint.

1./ A kiíró adatai: Csurgó Város Önkormányzata, székhelye: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

2./ A pályázat tárgya: 8840 Csurgó, Rákóczi u. 20. szám alatt található 720 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar” művelési ágú, 820 m2 területű, 1/1 önkormányzati tulajdonú, tehermentes ingatlan. A Csurgó 720 hrsz-ú ingatlanban jelenleg az önkormányzat bérlői laknak. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ (2) bekezdés alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A Somogy Megyei Önkormányzatot az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése, valamint a Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdon-és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletének 6. § (6) bekezdése alapján elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogról történő lemondást tartalmazó nyilatkozatok beszerzése az Önkormányzat feladata. Az ingatlanok előzetes egyeztetés alapján megtekinthetők. 

3./ A pályázat tárgyát képező ingatlanok minimum eladási ára: 8.500.000 Ft.

4./ Pályázati biztosíték összege: 850.000 Ft, melyet Csurgó Város Önkormányzatának 11743088-15398518 számú OTP banknál vezetett számlájára kell fizetni. A pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.

5./ Érvényesen pályázni az alábbi feltételek vállalása esetén lehetséges:

 1. pályázó elfogadja, hogy a Csurgó 720 hrsz-ú ingatlanban jelenleg az önkormányzat bérlői laknak, vállalja, hogy az ingatlanra „lakottan” nyújt be pályázatot;

 2. pályázó elfogadja, hogy a Csurgó 720 hrsz-ú ingatlan általa történő birtokba vételére az a. pont szerinti bérlők kiköltözése után, de legkésőbb 2022. december 31. napján kerül sor.

6./ A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje: 

 • A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeket írásbeli nyilatkozatával önmagára kötelezően elfogadja, valamint igazolja, hogy a pályázati biztosítékot megfizette.

 • Pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzőjéhez (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2., Lantos Sándor részére) olyan módon, hogy a fenti címre legkésőbb 2022. július 20. napján 16:00 óráigmegérkezzen.

 • A borítékra kérjük ráírni a címzett nevét, továbbá: „Pályázat – Rákóczi u. 20. Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”

 • A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • pályázó nevét, címét, számlaszámát,

 • nyilatkozatot a pályázati kiírásban foglaltak elfogadásáról;

 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati kiírás 5./ pontjában foglaltakat elfogadja, az ott megjelölt feltételekkel egyetért;

 • a pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást;

 • az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzelések rövid ismertetését.

7./ Borítékbontás időpontja

2022. július 21. napján10:00 óra, a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda.

A pályázatok felbontásáról jegyzőkönyv készül.

8./ A pályázatok elbírálásának várható időpontja

Az érvényességéről, eredményességéről, a zártkörű versenytárgyalás szükségességéről és időpontjáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az Ör. 6. § (7)-(9) bekezdései alapján a pályázatok bontását követő ülésén dönt. A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak tájékoztatást, a pályázatban megjelölt címen.

A Bizottság a legmagasabb vételi ajánlatot kínáló pályázatot nyilvánítja nyertesnek.

Zártkörű versenytárgyalás több, azonos ajánlat esetén kerül megrendezésre. Csak az vehet részt rajt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőre és tartalommal benyújtotta. 

9./ Egyéb információk:

A pályázati eljárás útján történő értékesítés esetén részletfizetési-, és vételárkedvezmény nem adható. 

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

A pályázat egyfordulós. A nyertes pályázóval az Önkormányzat adás-vételi szerződést köt. A pályázati eljárás nyertese a Bizottság döntését követő 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni.

Amennyiben a pályázati eljárás nyertese a szerződést a Bizottság döntését követő 30 napon belül, önhibájából nem köti meg, a pályázati biztosíték összege az Önkormányzatot illeti meg. Azon pályázók részére, akik érvénytelen pályázatot nyújtottak be, vagy a pályázaton nem nyertek, a Bizottság döntését követően a pályázati biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül.

Az ingatlanra vonatkozó pályáztatási eljárás visszavonásának jogát és a szerződéstől való elállás jogát a kiíró fenntartja magának.

A pályázatról bővebb tájékoztatást Lantos Sándor aljegyző nyújt a 82/471-388/126. melléken vagy az aljegyzo@csurgo.hu e-mail címen.

 

Csurgó, 2022. július 5.

 

    Lantos Sándor s.k.    Füstös János s.k.

    jegyzői feladatokat ellátó aljegyző    polgármester

Kategória: Hírek

Események

Szo szept. 24 @ 2:00PM - 10:00PM
Középkori Vásár

Eseménynaptár

Előző hónap Október 2022 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 39 1 2
week 40 3 4 5 6 7 8 9
week 41 10 11 12 13 14 15 16
week 42 17 18 19 20 21 22 23
week 43 24 25 26 27 28 29 30
week 44 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

 • 24 Márc 2016

  Tiszta 9°C 0°C

 • 25 Márc 2016

  Részben felhős 12°C 4°C