Elemek szűrése dátum szerint: január 2024

Ügyiratszám: CSU/392-3/2024.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 25) KT. határozata alapján nyilvánosan meghirdetett pályázatot hirdet a Csurgó Város Önkormányzatának tulajdonát képező belterületi, Csurgó 935/A/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2001. (XI.28.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) rögzített feltételek szerint.

1./ A kiíró adatai: Csurgó Város Önkormányzata, székhelye: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

2./ A pályázat tárgya: 8840 Csurgó, Csokonai utca 14. 935/A/2 hrsz-ú, iroda megnevezésű, 67 m 2 területű, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonban álló, tehermentes belterületi ingatlan.
A Somogy Megyei Önkormányzatot az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése, valamint a Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdon-és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletének 6. § (6) bekezdése alapján elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogról történő lemondást
tartalmazó nyilatkozatok beszerzése az Önkormányzat feladata. Az ingatlan előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.

3./ A pályázat tárgyát képező ingatlan minimum eladási ára: 13.000.000 Ft.

4./ Pályázati biztosíték összege: 1.300.000 Ft, melyet Csurgó Város Önkormányzatának 11743088-15398518 számú OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára kell fizetni. A pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.

5./ Érvényesen pályázni az alábbi feltételek vállalása esetén lehetséges:

 •  A pályázat benyújtásával pályázó vállalja, hogy a szerződéskötés napján az ingatlan teljes vételárát átutalja Csurgó Város Önkormányzatának 11743088-15398518 számú OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára.

6./ A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje:

 •  A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeket írásbeli nyilatkozatával önmagára kötelezően elfogadja, valamint igazolja, hogy a pályázati biztosítékot megfizette.
 •  Pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2., Fábián Anita jegyző részére) olyan módon, hogy a fenti címre legkésőbb 2024. február 12. napján 16:00 óráig megérkezzen.
 •  A borítékra kérjük ráírni a címzett nevét, továbbá: „Pályázat – Csurgó 935/A/2 hrsz.
  Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”
 •  A pályázatnak tartalmaznia kell:
  - pályázó nevét, címét, számlaszámát,
  - nyilatkozatot a pályázati kiírásban foglaltak elfogadásáról;
  - nyilatkozatot arról, hogy a pályázati kiírás 5./ pontjában foglaltakat tudomásul veszi és a pályázati kiírás 5./ pontjában foglalt feltételeket teljesíti;
  -
  a pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást;
  -
  az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzelések rövid ismertetését.

7./ Borítékbontás időpontja:
2024. február 13. napján 10:00 óra, a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda.
A pályázatok felbontásáról jegyzőkönyv készül.

8./ A pályázatok elbírálásának várható időpontja:
Az érvényességéről, eredményességéről, a zártkörű versenytárgyalás szükségességéről és időpontjáról Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok bontását követő ülésén dönt. A Képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak tájékoztatást, a pályázatban megjelölt címen.
A Képviselő-testület a legmagasabb vételi ajánlatot kínáló pályázatot nyilvánítja nyertesnek.
Zártkörű versenytárgyalás több, azonos ajánlat esetén kerül megrendezésre. Csak az vehet részt rajt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőre és tartalommal benyújtotta.

9./ Egyéb információk:
A pályázati eljárás útján történő értékesítés esetén részletfizetési-, és vételárkedvezmény nem adható.
A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
A pályázat egyfordulós. A nyertes pályázóval az Önkormányzat adás-vételi szerződést köt. A pályázati eljárás nyertese a Képviselő-testület döntését követő 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni.
Amennyiben a pályázati eljárás nyertese a szerződést a Képviselő-testület döntését követő 30 napon belül, önhibájából nem köti meg, a pályázati biztosíték összege az Önkormányzatot illeti meg. Azon pályázók részére, akik érvénytelen pályázatot nyújtottak be, vagy a pályázaton nem nyertek, a Képviselő-testület döntését követően a pályázati biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül.
Az ingatlanra vonatkozó pályáztatási eljárás visszavonásának jogát és a szerződéstől való elállás jogát a kiíró fenntartja magának.
A pályázatról bővebb tájékoztatást Fábián Anita jegyző nyújt a 82/47l-388/112. melléken vagy az jegyzo@csurgo.hu e-mail címen.

Csurgó, 2024. január 26.

Fábián Anita s.k. Füstös János s.k.
jegyző polgármester

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2024. január 25-én (csütörtök) 14:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartja képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:
1. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés a Csurgó III. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó megbízási díjemelésről
Előadó: Füstös János polgármester

3. Előterjesztés a Csurgó 935/A/2 hrsz-ú ingatlan vételárának meghatározásáról és az értékesítéshez szükséges pályázati felhívás közzétételéről
Előadó: Füstös János polgármester

4. Előterjesztés Csurgó Városában kerékpáros pumpapálya megvalósításáról
Előadó: Füstös János polgármester

5. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi Munkatervéről
Előadó: Füstös János polgármester

6. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Füstös János polgármester

7. Beszámoló lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Füstös János polgármester

8. Előterjesztés a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Füstös János polgármester

9. Előterjesztés a turisztikai és kulturális feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződésről
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2024. január 19.

Füstös János
polgármester

A napirendek anyaga megtekinthető ügyfélfogadási időben a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Önkormányzati Irodájában, valamint az alábbi linkre kattintva érhetőek el:


Kategória: Hírek
2024. január 10., szerda 13:18

Hulladékszállítási naptár 2024

Kategória: Hírek

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Július 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

 • 24 Márc 2016

  Tiszta 9°C 0°C

 • 25 Márc 2016

  Részben felhős 12°C 4°C