2018. április 28., szombat 05:16

Pályázat - Csurgói Városi Óvodák óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Kiemelt

Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Csurgói Városi Óvodák
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: vezetői megbízás határozott időre 2018. augusztus 1 – 2023. július 31-ig szól
Munkavégzés helye: Somogy megye 8840 Csurgó, Petőfi tér 27.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Intézményvezetőként feladata az óvoda és tagintézményei szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség,
- Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- Legalább öt év óvodapedagógus munkakörben, vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
- Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
- Magyar állampolgárság,
- Büntetlen előélet,
- Cselekvőképesség,
- A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Szakirányú területen, vezető beosztásban szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz,
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
- Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely a pályázó szakmai helyzetelemezésre épülő fejlesztési elképzeléseit is tartalmazza.
- Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok, munkáltatói igazolások másolata,
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.
-
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2018. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Füstös János a Társulási Tanács Elnöke nyújt a 82/471-388-s telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázatnak a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás címére (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSU/2280/2018, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
vagy
Személyesen: Füstös János Társulási Tanács Elnöke részére, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
- Közszféra állásportálja: közigállas.gov.hu
- Csurgó Város honlapja
- Csurgói Városi Televízió
- A társulásban résztvevő településeken, a szokásos módon

Az intézmény megtekintésére előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk.
A Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Megjelent: 2757 alkalommal

Események

Cs márc. 14 @ 5:00PM - 06:00PM
Meghívó - Március 15-i megemlékezésre

Eseménynaptár

Előző hónap Április 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C