2020. december 31., csütörtök 10:24

Évet értékelt Füstös János polgármester Kiemelt

Történelmi jelentőségű év volt Csurgó számára a 2019-es esztendő, hiszen fennállásának 1000 éves évfordulóját ünnepelte. A millenniumi esztendőt 2020. január 21-én a Magyar Kultúra Napján, a Széchenyi téren lévő emlékműnek az átadásával zárta a város.
- Január végén, tehát a kultúra napjával lezártuk Csurgó 1000 éves évfordulójának eseménysorozatát. Akkor még készültünk a március 15-i ünnepségre, amelyet végül már úgy ünnepeltünk meg, hogy egy koszorúzás zajlott csak. Hiszen akkor jelentette be a Magyar Kormány a veszélyhelyzetet az egész ország területére. Az elmúlt évszázadban ilyen még nem volt, így tehát az első időszak ebből a szempontból nagyon-nagyon új volt. Azt gondolom, hogy példásan helyt álltak mind az intézmények, az intézmények vezetői, és dolgozói. Voltak olyan intézmények, amelyek központilag kerültek lezárásra, illetve, teljesen új, online oktatásra tért át az oktatási rendszer. Itt helyi szinten, a mi fenntartásunk alatt működő intézményeknél, pedig nekünk kellett meghozni bizonyos döntéseket. Szintén új helyzet volt, hogy a veszélyhelyzet idején a képviselő-testületet sem lehet összehívni, és a polgármester jár el a képviselő-testület helyett. Ugyanakkor nagy változást hozott, hogy az a megszokott napi életünk, ritmusunk, amit elképzeltünk, terveztünk az év elején, azok át értékelődtek, és módosításra kerültek, így szinte az összes rendezvényünk elmaradt. A trianoni megemlékezést igyekeztünk méltó módon megtartani, annál inkább, mert ez is egy történelmi, 100-ik évforduló volt, mely alkalomból Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes urat köszönthettük városunkban.

A tavaszi időszak kap-csán, abból a szempontból volt egy kicsit szeren-csésebb a városunk, hogy igazoltan koronavírus-fertőzött személyről nem volt információ. Természetesen többen voltak önkéntes karanténban, vagy megfigyelés alatt, de igazolt fertőzöttről nem volt tudomásunk.

Akkor, amikor már egy kicsit kezdett volna vissza rendeződni az életünk a nyár folyamán, akkor szembesültünk azzal, hogy újra, a második hullám kap-csán, ha nem is olyan szigorú, de hasonló intézkedéseket kell megtennünk, mint a tavasz folyamán. Azért már itt jóval rutinosabbak voltunk mi is, az intézményvezetők, dolgozók is, már tanultunk a tavaszi intézkedésekből, és igazából, ennek a keretein vagyunk most is, tehát a járványnak a második hulláma zajlik sajnos, több igazolt beteg van a városban jelenleg is.

Itt helyi szinten, ahogy mondtam az intézmények működésére való tekintettel megtettük a szükséges intézkedéseket. Bezárást vagy csökkentett munkaidőben történő nyitva tartást a fertőtlenítéseket, az ózonos fertőtlenítést, szájvédő maszkoknak a vásárlására, varrására sor került szintén több intézmény dolgozóinak a támogatásával, együttműködésével. Időközben több karitatív szervezettel vettük fel a kapcsolatot, országos kiterjedésű karitatív szervezettel, melyek közül többen segítettek, első körben természetbeni adományokkal. Aztán mi is gyűjtést is szerveztünk, a Csurgói Napsugár Egyesület elkülönített számlájára érkeztek a befizetések. Ebből sikerült vásárolni több száz csomagot a leginkább rászorultaknak, időseknek, hátrányos helyzetűeknek próbáltunk mi is helyi szinten támogatást adni. Aztán módosításra került a szociális rendeletünk. Ez alapján a szociális segélyeknek a mértékét, itt is nagy mértékben tudtuk emelni, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg itt helyi szinten mi is megpróbáltunk minden intézkedést megtenni.

Nagyon-nagy kihívás elé állított bennünket a július 27-i nagy esőzések következtében a Béke utcai területnek a magas árvíz védelmének a megoldása, biztosítása. Ez is egy nagy kihívás volt, mind emberileg, mind fizikálisan. Én is személyesen ott voltam, és nehéz volt ezt megélni, hogy egyes embereknek az évtizedek, vagy egész életük alatt összegyűjtött értékeik hogyan vesztek kárba, vagy hogyan károsodnak. Ebből a szempontból is sikerült közel 30 embernek adni nagyon komoly, legalábbis részünkről azt gondolom, hogy nagymértékű segély-támogatást, ami még mindig elmaradt a károktól természetesen. Összességében itt 2,5 millió forint segélyt célzott támogatással osztottunk ki. Illetve itt nemcsak a Béke utcai lakások, kertek károsodtak, hanem a zárt kerti, szőlőhegyi utaknak a lemosódása is olyan mértékű volt, hogy egyes terü-leteken járhatatlanná váltak az utak, és még fel sem ocsúdtunk az egyik nagy problémából aztán a következőt kellett megoldani. Azt gondolom, hogy ezt is sikerrel vettük, és a következő időszakban fogjuk még inkább fejleszteni. A védekezési mun- kálatok lezajlódtak, a helyre állítások megtörténtek.

Most viszont a következő időszakban még tovább szeretnénk erősíteni a Máriás pataknak a védelmét, és a töltését. Erre a napokban megjelent döntés értelmében kapott az önkormányzat egy pályázati forrást. Viszmajor keretre adtunk be támogatást, és néhány napja érkezett meg a pozitív döntés, ennek kapcsán tudjuk megtenni azt, hogy a töltést a Béke utca területén meg fogjuk még erősíteni, illetve már eddig is történtek munkálatok, pályázaton kívül, a csurgói szőlőhegyben, ott is sikerült helyre állítani, továbbá egyes szakaszokon kijavítani és talán mondhatom még, az eredeti állapothoz képest egy emeltebb műszaki tartalmat sikerült megvalósítani. Zúzott kővel láttunk el több szakaszt a szőlőhegyi utakon. És most ennek a pályázatnak a segítségével, tavasz folyamán, szintén azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon komoly mértékű zártkerti út javítása fog megvalósulni, szinte mindegyik bejáró tekintetében. Egy elég komoly pályázatot kellett nekünk beadni, és csak azokat a területeket lehetett beírni, ahol életvitel szerűen élnek, tehát ezeket kellett ledokumentálni, úgyhogy első körben azokat az utakat, azokat a területeket fogjuk zúzott kővel elteríteni. De azt gondolom, hogy ez is egy nagyon komoly mértékű felújítás lesz, a Csurgói szőlőhegyen.

November 8-tól újra veszélyhelyzetet hirdetett a Magyar Kormány. Ennek kapcsán korlátozott számban került még beszerzésre Antitest teszt, amit ha valaki szeretné kérni, akkor erre is tudunk lehetőséget biztosítani, a háziorvosi, illetve a gyermekorvosi rendelőnél. Folyamatosan zajlott az elmúlt hetekben, a városban is, az óvodai dolgozóknak és az iskolákban dolgozóknak a tesztelése.

Fejlesztések kapcsán a következőkről tudok beszámolni. Több fejlesztés is zajlott, illetve zajlik párhuzamosan. Ezek első sorban olyan infrastrukturális fejlesztések, amikről azt gondolom, hogy már nagyon-nagyon időszerűek voltak. E között van olyan, ami jóléti beruházásnak is minősül, ilyen a kerékpárútnak az építése. Ez a projekt 98%-os készültségben van, néhány felfestés az, ami még vissza van. Az Alsoki városrésztől, a Fenyőfarmtól halad a kerékpárút, az Arany János utcán, Kossuth utcán, Semmelweis utcán át egészen a Sportcsarnok illetve, az uszoda bejáratáig, ahol a Sárgáti utcán egy útszakaszt is sikerült építeni. Ebben a 2,5 km-es szakaszban van olyan szakasz, ahol csak felfestés történt, tehát az útvonalon, főútvonalon, vagy a belterü-leti útvonalon halad tovább a kerékpár út. De van olyan szakasz - Kossuth utcában, Petőfi téren és a Sárgáti utcában - ahol konkrétan út építése történt meg. Január végéig kell befejezni ezt a projektet. Aztán a másik nagy fejlesztésünk, ami szintén egy infrastuktúrális beruházás is lett, az az ipari park közművesítése. Hál' Istennek a járványügyi intézkedések ezt a beruházást sem lassították, és szinte 98%- -os itt is a készültség. E tekintetben megtörtént a teljes közműnek a kiépítése, út és kerékpárút építése, a 8,5 hektáros ipari park területén. A csatorna, az ivóvíz, a villamos hálózat kiépítésre került. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy dolog volt a város életében. Persze, jó magyar szokás szerint elégedetlenek vagyunk, ez visz bennünket előre. Jön az a kérdés, hogy jó jó, de mikor jön ide valaki? Ebben a nehéz időszakban, ezen is nagyon sokat dolgoztunk. Ami itt első körben az egyeztetéseket jelenti. Levelezések folytak nagykövetségekkel, a külügyminisztériummal, a külügyminisztérium befektetés ügynökségével, a HIPA-val felvettük a kapcsolatot, illetve konkrét befektetőkkel is tárgyaltunk. Kínai online konfe-rencián vettünk részt, amin szintén több mint 300 befektető vállalkozás vett
részt. Ezen a konferencián Magyarországról Szentes és Debrecen mellett Csurgó városa képvislete még magát. Ezen kívül mind csurgói mind budapesti, székesfehérvári vállalkozásokkal folynak az egyeztetések. De ez egyébként is egy nagyon nehéz helyzet, hiszen tudjuk azt, hogy mik a nehézségeink, mik azok a tényezők, amelyek ezt egyébként normális körülmények között is lassítják, vagy nehezítenék. Most viszont ebben a pandémiás helyzetben, amikor szinte minden vállalkozás érintett, és vállalkozás életére ez kihatással van, és egy teljesen új dologgal kellett szembesülni. Most még inkább nehéz, azt gondolom befektetőket keresni, verbuválni, és ide vonzani, de mind emellett természetesen mennek az egyeztetések. Nehezebb, hiszen a személyes kontaktusok, a személyes találkozások azért azok fontosak lennének, de online, valamint többféle informatikai eszköz segítségével azért tartjuk a kapcsolatot, és ahogy mondtam itt most a vállalkozok többségénél a kivárás az ami napirenden van. Bízom benne, hogy a következő évben tudunk majd pozitív dolgokról is beszámolni e tekintetben. A harmadik nagy beruházásunk, illetve projektünk, az szintén az útépítéshez kapcsolódik. Zárt kerti utakat építünk, építettünk 3 helyen: a Zis-tó felé, a Csentei temető irányába, illetve a szőlőhegy egyik szakaszán a csati kúti dülőnél kezdődtek el az útépítési munkálatok, melyek egyébként elég jó ütemben haladnak. Közel 70%-os a készültség. Az az elképzelés, hogy néhány útszakaszon, a temető felé vezető úton, és a Zis-tó felé vezető út egy részén már ebben az évben megtörténik a leaszfaltozás. Az előkészítés, az út alap előkészítése megtörtént. A szőlőhegy útjának a befejezését, illetve a leaszfaltozását, betonozását most egy kicsit átütemeztük. Most elég komoly munkálatok folynak, nagyon sokan foglalkoznak örökzöldek, fenyőknek a termesztésével, és most ennek van a szezonja, tehát nem lett volna szerencsés, hogyha ebben az időszakban kezdjük el a betonozást, illetve az aszfaltozást. Egyébként a kivitelező vállalta volna, de az volt a döntés, azt gondoltuk, hogy inkább ezt a tavaszi időszakra halaszszuk el, hiszen nagyon komoly gépek, szállító gépjárművek jelentek meg ezen a terü-leten. Illetve mielőtt megtörténne ennek a hegyi útnak az aszfaltozása, mindenféle képpen szeretnénk többféle táblát, súlykorlátozó táblát kihelyezni, annak érdekében, hiszen többen jelezték, hogy van akik nem nézik, vagy nem veszik figyelembe, hogy ezt az utat nemcsak ők, hanem más is szeretné használni, és az nem megengedett, lényegesen magasabb, vagy nagyobb gépjárműveket használnak ezeken az utakon. Ezt is majd együtt fogjuk kivitelezni valószínüleg a tavaszi időszakban. Ehhez ugye rendeletet kell alkotni. És táblákat fogunk kihelyezni annak érdekében, hogy azt amit megépítünk, kínkeservesen, és nehezen, az minél hosszabb ideig tudja szolgálni az ott élőknek, vagy az ott dolgozóknak a közlekedését, illetve szállítását. Ebben a nehéz időszakban ennek a 3 nagy projektnek a továbbvitele illetve fejlesztése az, ami zajlott, illetve látványosan került megvalósításra, tehát ez is halad. De mindemellett természetesen, aminek egyelőre nincsen kézzel fogható vetü-lete, de egyeztetés történt a külterületi kerékpárút építésével kapcsolatosan, ami a vasút átkelő helytől Porrogszentkirály irányába haladna, ehhez kapcsolatosan rendezési terv módosítása az ami most folyamatban van. Illetve a Zöld Város Projektünk kapcsán is történtek intézkedések. Ott elnyertünk egy komoly összeget, aztán kiderült, hogy a megálmodott műszaki paraméterek, és a pénzügyi forrás, annak ellenére is, hogy egy jelentős pénzügyi forrás nincs összhangban, ezért plusz forrást, vagy hivatalosan ráemelést kellett igényelnünk. Ha ezt meg-kapjuk akkor a következő év tavaszán megkezdődhet a közösségi háznak a felújítása, illetve a hivatal udvari részének a felújítása is. Úgyhogy következő évre is lesz feladat, és fejlesztés amit meg kell valósítanunk.

Illetve a város történetének a legnagyobb fejlesztése is, ami tudom, hogy nagyon sokakat foglalkoztat, és az elmúlt időszakban sajnos nem történt látványos előre lépés, az is úgy néz ki, hogy zöld utat kapott, hiszen megkaptuk azt a támogatói okiratot, ez gyakorlatilag egy szerződés az önkormányzat és a kormány, illetve annak az egyik szerve között, amely biztosítja azt a pénzügyi forrást, hogy az élményfürdőnek és a szállodának az építése, pénzügyileg a jelenlegi árakkal számolva is be tudjon fejeződni.

Végezetül szeretném megköszönni a pandémia során a lakosoknak, kollégáknak a türelmét megértését, és együttműködését. Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok mindenkinek! - zárta gondolatait Füstös János Csurgó város polgármestere.

Megjelent: 731 alkalommal Utoljára frissítve: 2021. január 18., hétfő 10:29

Események

Cs nov. 10 @ 5:00PM - 07:00PM
A Kegyelem Erőterében - Könyvbemutató
K nov. 15 @ 5:00PM -
"SMÉK25" - Építészeti Vándorkiállítás
H nov. 21 @ 2:00PM - 03:00PM
Krónikus betegségek lélektana
H nov. 28 @ 2:00PM - 03:00PM
Pszichoszomatikus betegségek
H dec. 05 @ 2:00PM - 03:00PM
Személyiségvonások és az egészség
H dec. 05 @ 4:30PM - 06:00PM
Találkozz a Mikulással!
Cs dec. 15 @ 2:30PM - 05:00PM
Mindenki Karácsonya
H dec. 19 @12:00PM - 05:00PM
"Vadgulyás a bográcsból" szeretetvendégség

Eseménynaptár

Előző hónap December 2022 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 48 1 2 3 4
week 49 5 6 7 8 9 10 11
week 50 12 13 14 15 16 17 18
week 51 19 20 21 22 23 24 25
week 52 26 27 28 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C