Elemek szűrése dátum szerint: szeptember 2019
2019. szeptember 26., csütörtök 10:36

Hirdetmény - áramszünet 2019.10.02.

Kategória: Hírek

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a belterületi égetés szabályai nem változtak, továbbra is hatályban van Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2013. (XI.29.) rendelete az környezetvédelemről és a közterületek használatáról.

A tűzgyújtásra vonatkozó szabályok:
11. § (2) Az avar és a kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történjen.
(3) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, vagy ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
(5) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(6) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(7) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható.
(8) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
(9) Avar és kerti hulladékok égetésénél figyelembe kell venni, hogy
a) kizárólag kis nedvességtartalmú anyagok égethetők,
b) égetés csak szélcsendes időben (5 m/s-nál kisebb szélsebesség),
c) tűzvédelmi előírások betartásával végezhető.
(10) Tűzgyújtás és égetés hétfői és csütörtöki munkanapokon 9.00-18.00 óra között, szélcsendes időben megengedett, tartós füstölés viszont nem megengedett.
(11) Tilos nyílt téren vagy bármilyen berendezésben veszélyes hulladékot, vagy égetése során veszélyessé váló anyagot (műanyag, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, száraz elem stb.) égetni.

Csurgó, 2019. szeptember 24.

Tisztelettel:
Lantos Sándor sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Kategória: Hírek
2019. szeptember 14., szombat 08:43

Áder János: A közjó összetart egy közösséget

A közjó összetart egy közösséget, akárcsak egy könyvet a szilárd gerince – jelentette ki Áder János Csurgón szombaton.

A köztársasági elnök a Somogy megyei város fennállásának ezredik évfordulója alkalmából szervezett ünnepi közgyűlésen mondott beszédében hangsúlyozta: a közjó „különleges holmi”, mert abban egymásba oltódik kevesek dicső tette és sokak hűséges ragaszkodása.

A közjóban ugyanannyit érhet egy hatalmas adomány, mint az egymásra való odafigyelés, a becsületes munka, a mindennapi emberség – tette hozzá.

DSC 8612

Az államfő a katonaként saját magyar nemzeti sereg felállításán tépelődő és emiatt rebellisnek bélyegzett Festetics Györgyöt (1755-1819) hozta fel példaként, aki otthagyva a császári sereget, hozzálátott családi birtoka rendbetételéhez.

Vagyonát költhette volna hivalkodó, talmi dolgokra, de ő a közjót akarta szolgálni, ezért javai jelentős részéből iskolákat alapított: általánost és gimnáziumot, művészetit és mezőgazdaságit, falusit és városit, katolikus főúrként református líceumot – sorolta Áder János. Rámutatott, hogy a gróf tudta, csak ott lesz jobb az élet, bőséges a termés, virágzó a település, ahol a tájat, a földet az emberek a magukénak érzik, ahol a közös munkának értelme, távlata van.

Áder János szerint Festetics György világosan látta, hogy a hazát nemcsak a csatákban mutatott hősiességgel, hanem tudással, építkezéssel, modernizációval, hatékonyabb termeléssel, dolgos hétköznapokkal, csendes hűséggel is lehet szeretni.

Amikor gimnáziumot adott Csurgónak, az alapítólevélbe azt írta: a közjó előmozdítására – mondta a köztársasági elnök. Hozzátette, a főnemes tisztában volt azzal, hogy ami az egyénnek előrelépés, az a közösség számára is gyarapodás.

DSC 8687

Az államfő Csurgóról szólva azt mondta, hogy a város ezer esztendejének története egy kiváltsággal, a vásárok jogával kezdődő izgalmas, eseményekben bővelkedő olvasmány. „De nem kiváltság, sokkal inkább temérdek munka kellett ahhoz, hogy az első fejezetnek ezer év során újabb és újabb folytatása legyen„ – fogalmazott. Úgy vélte, Csurgó történetét azok írták, akik e föld jó gazdái voltak, akik nem pusztán itt laktak, hanem a települést otthonuknak is
tekintették.

A közös történethez minden nemzedék hozzátette a maga fejezetét, azok is, akik a török hódoltság után a semmiből újjáépítették, azok is, akik túlélték az évszázadok megannyi politikai viharát, a pusztító hatalmi tébolyt, a kiürült házakat, az elvett földeket és azok is, akik mindig újrakezdték szétrombolt, tönkretett csurgói életüket, akik itt dolgoztak, itt tanultak, akik itt neveltek gyermeket – közölte.

Áder János Festetics György unokaöccsét, Széchenyi Istvánt idézve azt mondta: ”ne kínozzuk önmagunkat azzal, hogy a régi időkhöz viszonyítjuk magunkat, mert a Múltat Isten se varázsolhatja többé vissza, hanem használjuk a Jelent, miként a sors forgatja és engedi.„

Szavai szerint a csurgói elődök jól használták a jelent, szép örökséget hagytak az utánuk jövőknek. A hűség, a szorgalom, a tenni akarás, a közjó iránti elköteleződés örökségét. Festetics György örökségét.

A köztársasági elnök azt kívánta: Festetics György szellemi hagyatéka, a közjó előmozdítása segítse a csurgóiakat abban, hogy város következő 1000 éve ugyanolyan sikeres legyen, mint az első.

DSC 8646

Füstös János (Fidesz-KDNP), Csurgó polgármestere arról szólt, hogy csurgóiaknak tovább kell őrizniük értékeiket, kultúrájukat, hagyományaikat, elődeik örökségét. Ezt tették őseik, ezt teszik ők is, és hisznek benne, hogy megvalósítják álmaikat, terveiket.

Csurgó a város építése szempontjából meghatározó fejlesztések előtt áll, amelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy lelkiekben és anyagiakban azok is megerősödjenek, akik eddig nem tudtak – jegyezte meg.

DSC 8733

Szászfalvi László (KDNP), a térség országgyűlési képviselője azt mondta: a mai a büszkeség napja, amikor arra emlékezünk, hogy Csurgó erős bástyája volt az előző, keresztény hitét s értékeit megóvó harminchárom nemzedéknek, s ma is erős bástyája az itt élő és dolgozó embereknek, családoknak.

 01

03

Csurgó ünnepi közgyűlésének végén díszpolgári címet kapott Bertók László költő és Bódis József, felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár. Szászfalvi László és Horváth József nyugalmazott tanár a millenniumi díszoklevél arany fokozatát vehette át. Az esemény után a városban lerakták a település millenniumi emlékművének alapkövét.

02

04

Csurgó honlapja szerint a várost oklevélben a zalavári apátság 1019-es alapítólevelében említik először, mint vásártartási joggal felruházott települést. Az Árpád-kor elején királyi, később a johannita rend birtoka volt, Szigetvár 1566-os eleste után török kézre került. A hódoltságot követően a Festetics család birtokának része lett, az itt alapított gimnáziumban tanított Csokonai Vitéz Mihály.

A város fejlődése a kiegyezés után gyorsult fel: megépült a vasút, tejszövetkezet alakult, len- és orsógyár létesült. Ebből az időből származik a városközpont képét meghatározó eklektikus épületek többsége. Csurgó Trianont követően határszélre került, ez meghatározta a további fejlődési lehetőségeit.

Csurgó a 15. század után 1989-ben újra városi rangot kapott, 2013-ban visszaszerezte a járási központ szerepét a térségben.

A ma 5300 lakosú barátságos, bensőséges hangulatú város vonzerejét patinás középületei, múzeuma, a református gimnázium történelmi könyvtára, érintetlen természeti környezete jelenti.

Forrás: MTI

Kategória: Hírek
2019. szeptember 03., kedd 07:49

Őszi lomtalanítás - 2019. szeptember 23.

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Irodája értesíti a lakosságot, hogy a Viridis – Pannonia Nonprofit Kft.

2019. évi őszi lomtalanítási akcióját
2019. szeptember 23-án, hétfőn tartja.

A lomhulladékot 2019. szeptember 23-án hétfőn reggel, 7:00 óráig helyezze ki az ingatlana előtti közút mellé olyan módon, hogy az könnyen elszállítható legyen, és a közúti forgalmat ne akadályozza.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a lomtalanítás során nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási szemetet, építési törmeléket (WC csészét, kerti hulladékot és faágat, valamint elektromos, illetve veszélyes hulladékot.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy közszolgáltató kizárólag attól az ingatlantól szállít el lim-lomot, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékszállítást nem szünetelteti, illetve 2019. július 30-ig elvégzett szolgáltatások hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjáról kiállított számlákat kiegyenlítette, valamint a társaság egy helyről csak egy alkalommal szállít el lomhulladékot.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Csurgón nincs kijelölt szemétlerakó hely. Tilos a városban hulladékot, építési törmeléket lerakni.
Építési törmelék esetén konténert kell rendelni, illetve beszállítható a törmelék a szolgáltató nagykanizsai telepére (Nagykanizsa Vár u.5).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Viridis-Pannonia Kft. az ingatlanhasználók részére egész évben a hulladékudvarban (Csurgó 0400/1 hrsz, Szennyvíztelep mellett) térítésmentesen biztosítja az elektronikai hulladék (hűtő, háztartási kisgépek, stb.), veszélyes hulladék, valamint háztartásonként évente 5 db személyautó gumi átvételét. A képmegjelenítő elektronikai berendezéseket (televízió, monitor) kizárólag a lomtalanítás időszakában (2019. szeptember 9-27. között) veszik át.
A hulladékudvar szerdán és pénteken 7:00-14:30 -ig tart nyitva.

Kérjük a lakosságot, használja ki a lehetőséget, és legálisan szabaduljon meg a háztartásában felgyülemlett lomjaitól!

Üdvözlettel:
Tóth Sándor sk.
irodavezető

Kategória: Hírek

Események

P szept. 04 @ 8:00PM -
Jótékonysági Bál
K szept. 22 @ 4:30PM - 05:30PM
Hív a Múzeum!

Eseménynaptár

Előző hónap Szeptember 2020 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 36 1 2 3 4 5 6
week 37 7 8 9 10 11 12 13
week 38 14 15 16 17 18 19 20
week 39 21 22 23 24 25 26 27
week 40 28 29 30

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C