Elemek szűrése dátum szerint: február 2020

Csurgó Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2020 februárjának közepétől a városban megszűnt a József Attila utcában, a Kert utcában, az Erkel Ferenc utcában és a Szabadság téren található szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a fém-, a műanyag-, és papírhulladék gyűjtése.

A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) a város ingatlanjai túlnyomó többségének részére (a társasházak kivételével) biztosítja a zsákos szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. A fém-, a műanyag-, és a papírhulladékot a lakosság a Közszolgáltató által díjmentesen biztosított műanyag zsákokban (sárga/kék) gyűjtheti, a Közszolgáltató pedig kéthetente, az adott ingatlan elől viszi el a szelektíven gyűjtött hulladékot.

Azok a lakosok, akiknek van szerződésük a Közszolgáltatóval, de nem rendelkeznek sárga/kék műanyag zsákkal a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. I. emelet) 13. számú irodájában ügyfélfogadási időben, térítésmentesen vehetik át a zsákokat.

Kérjük, hogy azok a lakosok, akiknek nincs szerződésük a Közszolgáltatóval, jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve haladéktalanul keressék fel a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát, és gondoskodjanak a szerződés megkötéséről. Kérjük továbbá a lakosságot, hogy a szelektíven gyűjthető hulladékokat a Közszolgáltató által biztosított zsákba, a háztartási vegyes hulladékot pedig a szürke hulladékgyűjtő edényzetbe helyezzék.

Kategória: Hírek
2020. február 26., szerda 07:21

A kommunizmus áldozataira emlékezett Csurgó

2020. február 25-én 16.30 órától a kommunizmus áldozataira emlékeztek a Csokonai Közösségi Házba ellátogatók. A megemlékezés a Hortobágyra elhurcoltak Emléktáblájánál koszorúzással és gyertyagyújtással vette kezdetét, melyet követően Vörös Mátyás képviselő-testületi tag tartott megemlékező előadást.

Kategória: Hírek

A horgászok segítségét kéri a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állami Halőri Szolgálata egy, korábban a Gyékényesi kavicsbánya-tavakból többször megfogott ponty jelenlegi élőhelyének maghatározásában.

A Nébih Állami Halőri Szolgálatához (ÁHSZ) érkezett bejelentés szerint a képen látható pontyot 2017-ben több alkalommal megfogták és a vízbe visszaengedték a 14-0063-1-5 kódszámú, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen. A bejelentés szerint a több mint 30 kg egyedsúlyú pontyot 2018-ban feltételezhetően már egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei halastóban fogták meg, ahol fényképet is készítettek róla.

A Nébih által felkért szakértő megállapította, hogy a két különböző vízterületről megfogott ponty ugyanazon egyed. Ugyanakkor nem állnak az ÁHSZ rendelkezésére olyan fényképfelvételek, melyek alapján a halastó teljes bizonyossággal azonosítható lenne.

Az érintett egyed eredeti élőhelyére történő visszaszállítása érdekében várjuk azon horgászok jelentkezését, akik 2018-ban vagy azt követően megítélésük szerint a képen szereplő pontyot fogták meg, továbbá a fogásról fotóval rendelkeznek vagy legalább érdemi információt tudnak nyújtani a hal jelenlegi hollétéről.

A keresett hal jellegzetes formájú és méretű, azonban elváltozások nem láthatóak rajta. Ugyanakkor a szakértő 8 olyan kulcsbélyeget is megállapított, amelyek alapján a ponty kétséget kizáró módon azonosítható.

A Nébih kéri a horgászokat, hogy akkor is küldjék meg a rendelkezésükre álló felvételt, ha nem biztosak abban, hogy az érintett egyedről van szó. A képeket – a fogás helyének megjelölésével – az allamihalor@nebih.gov.hu e-mail címre várjuk.

Egy 30 kg egyedsúlyú ponty egyed felnevelése a halgazdálkodásra jogosult több évtizedes munkája, feketepiaci értéke éppen ezért 700-800.000 Ft. Minden természetet, horgászatot szerető ember érdeke, hogy nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeink halállománya fennmaradjon. Az ÁHSZ célul tűzte ki a horgászattal-halászattal kapcsolatos feketegazdaság felszámolását, ebben kérjük most a horgászok segítségét.

Forrás: https://portal.nebih.gov.hu/-/a-horgaszok-segitseget-keri-a-nebih-allami-halori-szolgalata?fbclid=IwAR1RVXAM5xXRaK6uC1MzEY5-V64PQwU-3wSJDM0ggLQt20KImPKkrKlHE-o

 

Kategória: Hírek

Csurgó Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2020 februárjának közepétől a városban megszűnik a József Attila utcában, a Kert utcában, az Erkel Ferenc utcában és a Szabadság téren található szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a fém-, a műanyag-, és papírhulladék gyűjtése. Az alábbiak miatt indokolt a fém-, a műanyag-, és papírhulladékok szelektív szigeteken történő gyűjtésének csökkentése:

A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) a város ingatlanjai túlnyomó többségének részére (a társasházak kivételével) biztosítja a zsákos szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. A kialakult rend szerint a fém-, a műanyag-, és a papírhulladékot a lakosság a Közszolgáltató által díjmentesen biztosított műanyag zsákokban (sárga/kék) gyűjtheti, a Közszolgáltató pedig kéthetente, az adott ingatlan elől viszi el a szelektíven gyűjtött hulladékot. A papír-, műanyag/fém-, üveghulladékokat a lakosság Csurgón a hulladékudvarban is leadhatja szerda és pénteki napokon (munkanapokon) 7:00-14:30 óra közötti időszakban.

Az utóbbi évek, hónapok tapasztalata az volt, hogy sok csurgói lakos háztartási vegyes hulladékot helyezett el a szelektív szigetek gyűjtőedényeiben. Ilyen esetben a Közszolgáltató plusz díj fejében vegyes hulladékként ürítette csak ki a szelektív sziget gyűjtőedényeit. A szelektív szigeteket nem rendeltetésszerűen használó csurgóiak ezzel az Önkormányzatnak minden évben sok százezer forintos kárt okoznak. Csurgó Város Önkormányzata el kívánja kerülni, hogy a szelektív szigetek vegyes hulladéklerakóvá váljanak!

Kérjük, hogy azok a lakosok, akiknek nincs szerződésük a Közszolgáltatóval, jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve haladéktalanul keressék fel a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát, és gondoskodjanak a szerződés megkötéséről. Kérjük továbbá a lakosságot, hogy a szelektíven gyűjthető hulladékokat a Közszolgáltató által biztosított zsákba, a háztartási vegyes hulladékot pedig a szürke hulladékgyűjtő edényzetbe helyezzék.

Kategória: Hírek

Csurgó Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Csurgó 1243. hrsz. alatt található ingatlan (a továbbiakban: Templomkert) a Csurgói Jézus Szíve Plébánia (Csurgó 8840 Csurgó, Eötvös u. 9. a továbbiakban: Plébánia) tulajdona. A Templomkertben lévő munkálatokról (így a fák kivágásáról és ültetéséről is) a tulajdonos (képviselője: Göndics János esperes) jogosult rendelkezni. 2020. januárjában a Plébánia megrendelte a Csurgói Városgazdálkodási Kft-től egyes a Templomkertben található fák kivágását. Csurgó Város Önkormányzata képviseletében Füstös János polgármester egyeztetést kezdeményezett a kivágandó fák ügyében a Plébániával. A Plébánia képviselői, Göndics János esperes és az egyházközség világi vezetője megerősítették a fák kivágására, és a Templomkert megújítására vonatkozó szándékukat. Így a fák kivágása megkezdődött.

Csurgó Város Önkormányzata a múltban és a jövőben is együttműködött a Plébániával a Templomkert gondozásában. A Templomkert megújításában Csurgó Város Önkormányzata facsemeték biztosításával részt kíván vállalni. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete várhatóan a következő ülésén fogja tárgyalni az Önkormányzat és a Plébánia közötti együttműködés részleteit rendező megállapodást.

A fakivágásokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Plébánia tud nyújtani.

Kategória: Hírek
2020. február 17., hétfő 10:38

1000 fa ültetése Csurgón

Felhívom a tisztelt csurgói lakosok figyelmét, hogy Csurgó 1000 éves fennállásának tiszteletére Csurgó Város Önkormányzata elindítja az 1000 fa ültetése Csurgón programot, melynek keretében a csurgói lakosok a mellékelt igénylőlapot kiöltve facsemetéket igényelhetnek az Önkormányzattól, melyeket Csurgón a saját ingatlanaikon ültethetnek el a következők szerint:

Azok a csurgói lakosok, akik a mellékelt igénylőlapot kitöltve és aláírva eljuttatják az Önkormányzathoz, és vállalják az „1000 fa ültetése Csurgón” programban foglalt feltételeket, egy 3 facsemetéből (1 darab meggyfa csemete, és 1-1 darab ostorfa és kőris suháng) álló csomagot fognak kapni. Ezeket a csemetéket az igénylő köteles az átvétel után a saját csurgói ingatlanán (pl. kert, zártkert, udvar, szőlőhegy, stb.) elültetni, az elültetett fácskákról köteles fotókat készíteni és azokat az önkormányzatnak 2020. május 31-ig a hivatal@csurgo.hu e-mail címre megküldeni.

Családonként, egy fő nyújthat be igénylőlapot, és minden igénylő csak egy ültető csomagot kaphat. A csemetéket tartalmazó csomag várhatóan 2020. március végén vehető át díjmentesen az Önkormányzattól. Az igénylőket az átvétel helyéről és időpontjáról a későbbiekben értesítjük.

Közterületekre a lakosoknak fákat ültetni tilos! Az igénylőlapok a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Széchenyi tér 2.) portáján átvehetők, valamint a www.csurgo.hu weboldalról is letölthetők.

Az igénylőlapok benyújtásának határideje: 2020. március 10.

Kérjük, hogy a kitöltött, aláírt igénylőlapokat a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Széchenyi tér 2.) portáján adják le, vagy e-mailben, szkennelve a hivatal@csurgo.hu e-mail címre küldjék meg.

Csurgó, 2020. február 13.

Füstös János s.k.
polgármester

 

Igénylőlap letöltése:

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2019. február 13-án (csütörtök) 16:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartja képviselő-testületi ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tervezett napirend:

1. Előterjesztés a lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester

2. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Előadó: Füstös János polgármester

3. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzat költségvetési kitekintő határozatáról
Előadó: Füstös János polgármester

4. Előterjesztés a „Marketing és média feladatok ellátása” tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Füstös János polgármester

5. Előterjesztés képviselői laptopok értékesítéséről
Előadó: Füstös János polgármester

6. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagságával kapcsolatban
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó, 2020. február 5.

Füstös János
polgármester

A napirendek anyaga megtekinthető ügyfélfogadási időben a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Önkormányzati Irodájában, valamint az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kategória: Hírek

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

Csurgó Város Önkormányzata (8840 Csurgó Széchenyi tér 2.) ajánlatot kér „Marketing és média feladatok ellátása” tárgyában.

Az Önkormányzat a nyertes Ajánlattevőtől az alábbi szolgáltatásokat várja el:

Marketing és média feladatok
- Csurgó Város hivatalos Facebook oldalának működtetése.
- RSS hírcsatorna működtetése.
- Videó készítés.
- Youtube csatorna működtetése.
- Lakossági fórum szervezése.
- Folyamatos sajtókövetés.
- Hírlevél küldése
- Csurgó és Környéke Közéleti és Kulturális lap nyomtatott, valamint online kiadásának szerkesztése, tartalmának megalkotása.
- Elégedettségi mutatók mérése.
- Önkormányzati intézmények bemutatása, népszerűsítése (kiadványok készítése)
- Kiadványok tervezése (fejlesztési tervek, „befektetőknek”, intézmények bemutatása)
- Önkormányzati intézmények rendezvényeinek támogatása (szervezés, lebonyolítás, médiamegjelenés).
- Csurgó Városi Kispiac népszerűsítése

Az Önkormányzat a feladat tekintetében a nyertes Ajánlattevővel megbízási szerződést kíván kötni.

Szerződéses időtartam: 2020.február 15. – 2021. december 31.
Az ajánlattételi határidő: 2020. február 7. 12.00 óra

A részletes felhívás és annak mellékletei az ajánlattételi határidő lejártáig személyesen megigényelhetők a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.), ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton a jegyzo@csurgo.hu e-mail címen.

Kategória: Hírek

Eseménynaptár

Előző hónap Augusztus 2020 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 31 1 2
week 32 3 4 5 6 7 8 9
week 33 10 11 12 13 14 15 16
week 34 17 18 19 20 21 22 23
week 35 24 25 26 27 28 29 30
week 36 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C