A 424-es Bivaly gőzmozdony

145 évvel ezelőtt, ha nem is éppen Kanizsára, de Csurgóra mindenképpen elindult, és meg is érkezett 1872. augusztus 14-én az első gőzmozdony vezette szerelvény. Emlékezetes dátum kell, hogy legyen ez a nap, hiszen a vonatközlekedés beindulása óriási változást jelentett Csurgó gazdasági, társadalmi és szellemi fejlődésében egyaránt.

A magyarországi vasúthálózat kiépítésére az 1836-os országgyűlés 13 vasútvonalat sorolt fel, melyek között másodikként szerepelt a „Pestről a magyar tengeri révpartokig” vezető, később Pest – Dombóvár – Kaposvár – Csurgó – Zákány, majd Fiuméig lefutó vonalszakasz. Az országos tervek megvalósulásának első szakasza 1846. július15-én kezdődött el a Pest-Vác közötti első lokomotív elindulásával.

Az Osztálymérnökség és a Vasútállomás egy régi képeslapon
Az Osztálymérnökség és a Vasútállomás egy régi képeslapon

A Csurgót is érintő Dombóvár – Zákány szakasz építését 1870. augusztus 10-én engedélyezte a kormány, azzal a kikötéssel, hogy az adott szakasznak 2 éven belül el kell készülnie. Az állomások helyének kijelölésére az illetékesek terep bejárásokat tettek. A helyszínek kijelölését gyakran befolyásolták a környező nagybirtokosok, akik birtokaikhoz a legközelebb szerették volna elhelyeztetni az egyes állomásokat és megállóhelyeket. Így alakulhatott ki, a máig is bonyodalmakat okozó Zákányban lévő Gyékényesi vasútállomás helyzete is.

1871 nyarán aztán a bécsi Springer bankház kivitelezésével elkezdődtek a vasútépítési munkálatok. A töltésekre a zákányi kavicsot, a talpfáknak pedig a Dráva menti tölgyfákat használták fel. A síneket a Bécs közeli Ternitzer gyár és a gráci Déli Vasút üzeme gyártotta le. Közben folyamatosan készültek a hálózat kiszolgáló épületei is. A műszaki átvétel az apróbb hibák kijavítása után rendben megtörtént.

1872. augusztus 14-én aztán történelem íródott, mikor is óriási érdeklődés és lelkes éljenzések ünnepélyes keretei között elindult a Duna-Drávai Vasút első szakaszának Dombóvár – Zákány közötti vonalán az első gőzmozdony. A vonal hossza 100 kilométer volt, melynek 9 állomása várta a fel és leszálló utazó közönséget.

A vasútállomás egy gőzmozdonnyal
A vasútállomás egy gőzmozdonnyal

Ez a 145 évvel ezelőtti nap átformálta Csurgó addigi életét. Kinyitotta az itt lakók és az ide érkezők lehetőségeit. Jól fizető munkahelyeket teremtett, ezáltal vasutas generációknak adott biztos megélhetést. Elindította a szabad áru és személymozgást, így a kereskedelem és a pénzforgalom növekedését is. Nagyban megkönnyítette a Csurgón tanuló főként gimnáziumi és tanító képzős vidéki diákok utazását.

A csurgói állomás téglából készült, egy emeletes épületében Zsifkovits Titusz állomásfőnök teljesített elsőként szolgálatot. Naponta 3 vonatot kellett felügyelnie, melyek 9 óra 31 perc alatt tették meg az utat a két végállomás között.

Azonban az időjárás gyakran tartogatott meglepetéseket és még hosszabb útidőt az utazóközönség számára. Volt, hogy nyaranta a rendkívüli nagy hőség miatt szinte elhajoltak a sínek, és ezért késtek a vonatok. Míg 1874 decemberében, a Csurgó és Zákány közötti vonalon több szerelvényt is betemetett a nagy havazás. A hóban rekedtek segítségére 38 katona indult el, akik a sikeres akció után az utasokkal együtt 16 szánnal vonultak be Csurgóra.

A vasútállomás épülete egy beálló tehervonattal
A vasútállomás épülete egy beálló tehervonattal

10 évvel később, 1882. november 16-án indult el az első szerelvény Kelenföldről Dombóvárra, a vasútvonal folyamatosságával biztosítva Csurgó és környéke utazóközönségének az eljutást egészen a fővárosig.

A Budapest – Fiume gyorsvonat a horvát szakaszok kiépülése után, az 1890-es években indult el. A Csurgó és Vidéke hetilap 1907 júniusában tudósított arról, hogy már a Magyar Királyi Államvasutak 1001. és 1002. számú gyorsvonatai június 1-től Csurgón is megállnak.

1913. március 15-én Bója László vasúti főmérnök avatta fel a vasútállomáshoz közeli Osztálymérnökség máig álló egyemeletes épületét. A Weiss Oscar tervezte, akkoriban kiemelkedően szép épület felavatására még az Állam Vasutak zágrábi üzletvezetősége is megjelent. Az épület földszintjén a vasúti mérnökök irodái, míg az emeleten a mérnökök és családjaik korszerű, modern otthonai kaptak helyet.

Ugyanezen a napon a gyékényesi vasútállomáson, a Fleiner Szállodában, a „Magyar határszéli vasutasok Dalköre” adott hazafias műsoros dalestet, bizonyítva, hogy a vasútnak mily nagyszámú, rangos és elhivatott dolgozói közössége van.

A Csurgón át közlekedő egykori gőzmozdonyok közül leghosszabb ideig a 424-es, Bivalynak keresztelt gépek jártak. Érkezésükre gyermekek serege tolongott a vasútállomáson, hogy megcsodálhassa a vígan füttyögő, gőzt fujtató, híres vasparipákat.

A sípoló vasparipák ideje már napjainkra már lejárt. Manapság villanymozdonyok húzzák a kocsikat, melyekben sajnos egyre kevesebb az utas. A gumikerekű személyi közlekedés kiszorította a vaskerekek jelentőségét.

Azonban a kötött pályás közlekedés 145 évvel ezelőtti elindulása újkori történelmet írt Csurgónak. Olyan lehetőségeket hozott és nyitott az akkori körülmények között, melyek hosszú időn biztosították a település polgárosodó, dinamikus anyagi és szellemi fejlődését.

Vargáné Hegedűs Magdolna

Kategória: Hírek
2017. augusztus 15., kedd 06:20

Hirdetmény - erdőlátogatási tilalom

Hirdetmény

A KASZÓ Zrt. tájékoztatása alapján

2017. augusztus 20-tól november 20-ig délután 15:00 órától - reggel 09:00 óráig

a társaság teljes erdő és vadászterületére erdőlátogatási korlátozás van érvényben, a vadgazdálkodási állomány hasznosítási tervek teljesítéséhez kapcsolódó, intenzív vadászati tevékenység során felmerülő balesetveszély elkerülése miatt.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a közforgalom céljára megnyitott szilárd burkolatú utakról az erdei földutakra bármely időpontban történő járművel – kerékpárral is – való behajtást határozatlan időtartamra megtiltva, behajtani csak az Erdőgazdaság által kiadott írásos behajtási engedéllyel lehet.
Kutyát az erdőben póráz nélkül sétáltatni tilos!

A tiltott időben, vagy az erdőgazdaság gépjárműforgalom elől elzárt területén jogosulatlanul ott tartózkodó személy ellen szabálysértési eljárás indítható.

Tóth Sándor sk.
irodavezető

Kategória: Hírek

Csurgó Város Képviselő-testülete 2017. július 26-án 9:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta soron következő képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

Kategória: Hírek

Fürdőzéssel egybekötött borkóstolón vehettek részt augusztus 3-án a Csurgó Városi Uszodába ellátogatók. A rendezvényen olyan helyi és Horvátországból érkező borokat lehetett megkóstolni, amelyek már regionális és nemzetközi borversenyeken minősítésre kerültek. A 12 borosgazda, mintegy 24 féle borával a jó idő mellett, a választékból sem volt hiány.

- Csurgón működik a Csokonai Borlovagrend ez mellett van egy Borbarát Kör, mely minden csütörtökön összejön különböző helyszíneken, akár egy kirándulás keretében, akár egy szőlőhegyi program keretében, vagy éppen szakmai, boros program keretében. Nagy örömünkre megnyílt az új városi uszoda és településünkhöz mindig kötődött a víz, valamint a bor. Ebből adódott a gondolat, hogy akkor jöjjünk el és csináljuk meg itt a szokásos csütörtöki programunkat. Itt vannak horvát barátaink is, ahogy említettem a programot nekik, ők is azt mondták, hogy eljönnek és az első alkalommal itt lesznek velünk. Ugyanúgy szép kötényben, mint ahogy mi is, legjobb borainkat hoztuk el és várjuk az érdeklődőket, de úgy látom már most is nagyon szép számban vagyunk – összegezte Ilia Csaba főszervező.

SZB

 

Kategória: Hírek

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt. éves karbantartási munkálatokat végez földgáz szállítóvezetékén 2017. augusztus 10-én 06.00 órától 2017. augusztus 12-én 08.00 óráig.

A karbantartás ideje alatt a vezetékhálózatba a betáplálás bizonytalan, ezért Csurgó településen a gázszünet nem zárható ki.

Kérjük, hogy a gázszünet után a nyomásszabályzóikat kapcsolják majd be.

Beruházási és Műszaki Iroda

Kategória: Hírek
2017. július 26., szerda 17:03

Értesítés légi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük, hogy Csurgó Város Önkormányzatának illetékességi területén a PMG Szúnyogkontroll Konzorcium ( 6724 Szeged, Kossuth L. sgt.43. ) kivitelezésében légi úton történő kémiai szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2017. augusztus 02-án, a napnyugtát megelőző 1,5 órában.

Tartaléknapok: a főnapot követő 2 nap.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése: CORATRIN, Mosquitox, Aqua . K-othrin ULV.

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

Csurgó, 2017. július 26.

Tisztelettel:

Fábián Anita
jegyző


                                                                                                         

Kategória: Hírek
2017. július 26., szerda 16:57

Értesítés földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük, hogy Csurgó Város Önkormányzatának illetékességi területén a PMG Szúnyogkontroll Konzorcium ( 6724 Szeged, Kossuth L. sgt.43. ) kivitelezésében földi úton történő kémiai szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2017. augusztus 04-án, a napnyugta után.

Rossz idő esetén a védekezés 2017. augusztus 05-06-án, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése: CORATRIN.

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

Csurgó, 2017. július 26.

Tisztelettel:

Fábián Anita sk.
jegyző

Kategória: Hírek
2017. július 22., szombat 09:37

Családi nap a bölcsődében

2017. július 21-én családi napot tartottunk. Rendezvényünkön részt vettek a bölcsődés gyermekeink, szüleikkel-családtagjaikkal, valamint jelenlétével megtisztelt bennünket Csurgó Város Polgármestere is.

A délelőtt folyamán színes programokkal készültünk a gyermekeknek. Amíg a picik játszottak, szüleik beszélgethettek, megoszthatták tapasztalataikat egymással, illetve a kisgyermeknevelőkkel is.

A nap természetesen reggelivel indult. Ezután minden kisgyermeknek lehetősége nyílt többek között labdahalászatra, arcfestésre, és lufi hajtogatásra is. Azok a gyermekek, akik pedig nem akartak rész venni ezekben a játékokban, ők homokozhattak, rajzolhattak, építhettek. A nagy játék közben, aki megéhezett-megszomjazott, több féle frissítő, illetve finomság közül választhatott a kínáló asztalról. A nap végére a mindenki kellően el is fáradt az intenzív játékban.

04 02

03

Véleményem szerint egy kellemes délelőttöt tölthettünk el együtt. A gyermekek is, a szülők is és a bölcsőde dolgozói is mind-mind nagyon jól érezték magukat.

A jövőben arra törekszünk, hogy ez a kis rendezvény minden évben megrendezésre kerülhessen, és egy hagyománnyá nőhesse ki magát a bölcsődében.

Fábián Barbara

Kategória: Hírek

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Április 2021 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 13 1 2 3 4
week 14 5 6 7 8 9 10 11
week 15 12 13 14 15 16 17 18
week 16 19 20 21 22 23 24 25
week 17 26 27 28 29 30

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C