2017. máj. 24., szerda 09:17

Pályázat aljegyző munkakör betöltésére Kiemelt

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal

Aljegyző
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:
A jegyzőt - távolléte esetén – teljes jogkörben eljárva helyettesíti, a helyettesítés körében gyakorolja a jegyző kiadmányozási jogosítványait. Részt vesz meghatározott képviselő-testületi, bizottsági üléseken, közmeghallgatásokon, lakossági fórumokon, részt vesz a döntések előkészítésében és végrehajtásában. Közreműködik a választásokkal, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyekben, ellátja a Helyi Választási Irodavezető-helyettesi teendőket. Közvetlenül eljár birtokvédelmi ügyekben.
Feladata a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda belső szervezeti egységének közvetlen szakmai irányítása a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának mellékletében felsorolt feladatok tekintetében.
A jegyző által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a kegyeleti támogatásokról szóló 9/2013. (IV.4.) önkormányzati rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, vagy főiskolai szintű igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képzés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
• Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
• Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Önkormányzati igazgatásban szerzett gyakorlat,
• Helyismeret,
• Nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt adattartalommal elkészített fényképes önéletrajz.
• Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata.
• Közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolata.
• Előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat.
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
• Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal - 2017. július 1-től - betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Anita jegyző nyújt, a 06-82/471-388/112 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.). Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázat azonosító számát : CS/2507/2017., valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző
vagy
• Személyesen a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) leadni. Zárt borítékban Csurgó Város Polgármesterének címezve. Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázat azonosító számát : CS/2507/2017., valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok – tartalmi és formai – szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. Az aljegyző személyéről a beérkezett pályázatok alapján a kinevezési jogkör gyakorlója, a polgármester dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.kozigallas.gov.hu
Csurgó Város Honlapja: www.csurgo.hu
Csurgói Városi Televízió

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csurgo.hu honlapon szerezhet.

Megjelent: 2803 alkalommal

Események

K ápr. 30 @ 2:00PM - 03:00PM
Csokonai Közösségi Ház megnyitó
K máj. 28 @ 5:00PM - 06:00PM
Pedagógusnap
P máj. 31 @11:00AM - 11:00PM
XVIII. Csuszafesztivál
Szo jún. 01 @11:00AM - 11:00PM
XVIII. Csuszafesztivál

Eseménynaptár

Előző hónap Május 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 18 1 2 3 4 5
week 19 6 7 8 9 10 11 12
week 20 13 14 15 16 17 18 19
week 21 20 21 22 23 24 25 26
week 22 27 28 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C