2021. április 14., szerda 05:03

Hirdetmény a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről a Csurgói Városi Óvodákban Kiemelt

Óvodai jelentkezési lap letöltése:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A 19/2021 (III.10.) EMMI határozat értelmében a Csurgói Városi Óvodák a 2021/2022 nevelési évre óvodai beíratást tart 2021. április 26 – 30. között.

A rendeletet figyelembe véve a szülőnek nem szükséges az óvodában személyesen megjelenni elégséges, ha gyermeke adatait elektronikus úton, postai úton, vagy telefonon leadja, beiratkozási szándékát jelzi az alábbiakban leírt elérhetőségek valamelyikén.
A gyermek hivatalos adatait igazoló dokumentumokat elégséges az óvoda megkezdésének napján bemutatni. (TAJ kártya, lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat).

A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2021. április 30-a után, 8 napon belül dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 5/2015. (II.11.) számú határozata szerint az óvodai és felvételi körzethatárok a következőképpen alakulnak:

Hétszínvirág Óvoda: 8840 Csurgó, Arany J. u. 6.
(Arany János u., Cserti Mihály u., Sarkady K. tér, Vörösmarty tér, Jegyző u., Bem József u., Damjanich köz, Móricz Zsigmond u., Kölcsey u., Gönczi u.)

Mókuskert Óvoda – Városi Óvodák központi intézménye: 8840 Csurgó, Petőfi tér 27.
(Kossuth L. u., Kert u., Noszlopy G. u., Rózsa u., Semmelweis u., Eötvös u., Zrínyi u., Dózsa Gy. u., Jókai u., Virág u., Baksay S. u., Petőfi tér, Soltra A. u., Nyárády u., József A. u., Széchenyi tér, Városháza köz, Ady Endre u., Bódis Mózes u., Sárgáti u., Kodály Z. u., Réti J. u., Bartók B. u., Sárközi u., Raksányi L. u., Erkel F. u., Basakúti u., Poldini E. u., Csokonai u. 7-ig.)

Mesevár Óvoda: 8840 Csurgó, Táncsics tér 9.
(Csokonai u. 9-től, Rákóczi F. u., Szabó I. u., Béke u., Aranyász u., Dankó u., Szabadság tér, Nagyváthy u., Hunyadi u., Táncsics tér, Dohány u., Török B. u., Dobó I. u., Iharosi u., Alkotmány u., Hársfa u., Híd u. és Társulási megállapodás szerint: Csurgónagymarton, Somogycsicsó községek közigazgatási területére terjed ki.)

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

2021. szeptember 1-jétől a 2021/2022-es nevelési évben az óvodába az a gyermek is felvehető, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Ebben az esetben is célszerű ezt a szándékát – a mellékletben megtalálható dokumentum kitöltésével – elsősorban elektronikus úton, vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezni az intézményvezető számára 2021. április 26 – 30. között.

A személyesen történő beiratkozásra csak időpont egyeztetés után van lehetőség, csak és kizárólag megfelelő védőeszköz (szájmaszk, védőkesztyű) igénybevétele mellett tudjuk fogadni a szülőket!

Az intézmény elérhetőségei:
személyesen: Csurgói Városi Óvodák Mókuskert Központi Óvoda
(8840 Csurgó, Petőfi tér 27.)
elektronikusan: ovicsurgo@gmail.com
telefonon: +36 82 471-164

Egyéb információ:

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a Csurgói Városi Óvodák Tagintézményeibe lehet beíratni.

Csurgó, 2021. március 30.

Megjelent: 1918 alkalommal

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Július 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

  • 24 Márc 2016

    Tiszta 9°C 0°C

  • 25 Márc 2016

    Részben felhős 12°C 4°C