2021. április 20., kedd 16:38

Pályázati hirdetmény-Baksay u. 9. Kiemelt

A Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat-, és hatáskörét ellátó polgármester a 36/2021. (IV. 20.) PM. határozata alapján nyilvánosan meghirdetett pályázatot hirdet a Csurgó Város Önkormányzatának tulajdonát képező belterületi ingatlanok értékesítésére az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek elidegenítéséről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) rögzített feltételek szerint.

1./ A kiíró adatai: Csurgó Város Önkormányzata, székhelye: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

2./ A pályázat tárgya: 8840 Csurgó, Baksay u. 9. szám alatt található 832 hrsz-ú, „kivett orvosi rendelő, garázs és udvar” művelési ágú, 6700 m2 területű, 1/1 önkormányzati tulajdonú, tehermentes ingatlan és a Csurgó 833/3 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 287 m2 területű 1/1 önkormányzati tulajdonú, tehermentes ingatlan. A Csurgó 832 hrsz-ú ingatlan délnyugati szárnyában bölcsőde üzemel. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ (2) bekezdés alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A Somogy Megyei Önkormányzatot az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése, valamint a Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdon-és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletének 6. § (6) bekezdése alapján elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogról történő lemondást tartalmazó nyilatkozatok beszerzése az Önkormányzat feladata. Az ingatlanok előzetes egyeztetés alapján megtekinthetők. Az ingatlanokra külön-külön pályázat nem nyújtható be.

3./ A pályázat tárgyát képező ingatlanok minimum eladási ára: 66.800.000 Ft.

4./ Pályázati biztosíték összege: 6.680.000 Ft, melyet Csurgó Város Önkormányzatának 11743088-15398518 számú OTP banknál vezetett számlájára kell fizetni. A pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.

5./ Érvényesen pályázni az alábbi feltételek vállalása esetén lehetséges:

 • a. pályázó vállalja, hogy a Csurgó 832 hrsz-ú ingatlan délnyugati szárnyában található 204 m2 alapterületű ingatlanrészt, valamint a délnyugati szárny bejárata (a bölcsőde bejárata) előtti 292 m2 alapterületű udvart Csurgó Város Önkormányzata részére tartós és korlátozásmentes használatba adja;
 • b. pályázó vállalja, hogy az a. pont szerinti ingatlanrészt a bölcsődei szolgáltatás Csurgó 832 hrsz-ú ingatlanban történő ellátásának idejére, de legfeljebb a szerződéskötést követő hónap első napjától számított 60 hónapra Csurgó Város Önkormányzata részére térítésmentes használatba adja. Amennyiben a 60 hónap elteltével a bölcsődei feladatokat Csurgó Város Önkormányzata továbbra is csak az a. pontban megjelölt ingatlanban tudja ellátni, úgy pályázó vállalja, hogy Csurgó Város Önkormányzatának kölcsönös megegyezéssel kialkudott bérleti díj fejében bérbe adja az a. pontban megjelölt ingatlanrészt a bölcsődei szolgáltatás Csurgó 832 hrsz-ú ingatlanban történő ellátásának záró időpontjáig;
 • c. pályázó elfogadja, hogy Csurgó Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a bölcsődei szolgáltatás Csurgó 832 hrsz-ú ingatlanban történő ellátásának záró időpontját pályázóval írásban közli;
 • d. pályázó elfogadja, hogy a Csurgó 832 hrsz-ú ingatlanban bölcsőde üzemel az a. – c. pontokban foglaltak szerint, továbbá vállalja, hogy az ingatlanokra az a. – c. pontokban megjelöltek szerint „lakottan” nyújt be pályázatot;
 • e. pályázó vállalja, hogy a 2./ pontban megjelölt ingatlanokat a tulajdonszerzésétől a bölcsődei szolgáltatás Csurgó 832 hrsz-ú ingatlanban történő ellátásának záró időpontjáig olyan módon használja, hogy a használat során létrejövő zaj, vagy egyéb környezeti hatás a d. pontban megjelölt bölcsőde rendeltetésszerű működését ne zavarja.
 • f. pályázó elfogadja, hogy a b. pont szerinti térítésmentes használatba adás és az esetleges ingatlanrész-bérlés ideje alatt Csurgó Város Önkormányzata az a. pontban megjelölt ingatlanrészre vonatkozó rezsiköltségek megfizetésére kötelezettséget vállal;

6./ A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje:

 • A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeket írásbeli nyilatkozatával önmagára kötelezően elfogadja, valamint igazolja, hogy a pályázati biztosítékot megfizette.
 • Pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2., Fábián Anita részére) olyan módon, hogy a fenti címre legkésőbb 2021. május 6. napján 16:00 óráig megérkezzen.
 • A borítékra kérjük ráírni a címzett nevét, továbbá: „Pályázat - Baksay u. 9. Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”
 • A pályázatnak tartalmaznia kell:

- pályázó nevét, címét, számlaszámát,
- nyilatkozatot a pályázati kiírásban foglaltak elfogadásáról;
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati kiírás 5./ pontjában foglaltakat tudomásul veszi és a pályázati kiírás 5./ pontjában foglalt feltételeket teljesíti;
- a pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást;
- az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzelések rövid ismertetését.

7./ Borítékbontás időpontja:
2021. május 7. napján 10:00 óra, a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda.
A pályázatok felbontásáról jegyzőkönyv készül.

8./ A pályázatok elbírálásának várható időpontja:
Az érvényességéről, eredményességéről, a zártkörű versenytárgyalás szükségességéről és időpontjáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a pályázatok bontását követő ülésén dönt. A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak tájékoztatást, a pályázatban megjelölt címen.
A Bizottság a legmagasabb vételi ajánlatot kínáló pályázatot nyilvánítja nyertesnek.
Zártkörű versenytárgyalás több, azonos ajánlat esetén kerül megrendezésre. Csak az vehet részt rajt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőre és tartalommal benyújtotta.

9./ Egyéb információk:
A pályázati eljárás útján történő értékesítés esetén részletfizetési-, és vételárkedvezmény nem adható.
A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
A pályázat egyfordulós. A nyertes pályázóval az Önkormányzat adás-vételi szerződést köt. A pályázati eljárás nyertese a Bizottság döntését követő 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni.
Amennyiben a pályázati eljárás nyertese a szerződést a Bizottság döntését követő 30 napon belül, önhibájából nem köti meg, a pályázati biztosíték összege az Önkormányzatot illeti meg. Azon pályázók részére, akik érvénytelen pályázatot nyújtottak be, vagy a pályázaton nem nyertek, a Bizottság döntését követően a pályázati biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül.
Az ingatlanra vonatkozó pályáztatási eljárás visszavonásának jogát és a szerződéstől való elállás jogát a kiíró fenntartja magának.
A pályázatról bővebb tájékoztatást Lantos Sándor aljegyző nyújt a 82/47l-388/126. melléken vagy az aljegyzo@csurgo.hu e-mail címen.

Csurgó, 2021. április 20.

Fábián Anita s.k.
jegyző

Füstös János s.k.
polgármester

Megjelent: 1420 alkalommal Utoljára frissítve: 2021. április 21., szerda 04:49

Események

Nincsenek események

Eseménynaptár

Előző hónap Július 2024 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Időjárás

Unknown

6°C

Csurgó

Unknown

Páratartalom: 62%

Szél: 3.22 km/h

 • 24 Márc 2016

  Tiszta 9°C 0°C

 • 25 Márc 2016

  Részben felhős 12°C 4°C